เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง

  1. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จะต้องเป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันเบนซิลและน้ำมันเครื่องในอัตราส่วน 20 : 1 โดยปริมาตรและเมื่อ เลิกใช้งานให้ปิดก๊อกน้ำมันและเดินเครื่องยนต์ต่อไปจนน้ำมันเชื้อเพลิงไปคาร์บูเรเตอร์หมดและเมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานานให้ถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงในถังบรรจุออกให้หมดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ น้ำมันเบนซิลจะระเหยเหลือแต่น้ำมันเครื่อง เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องไป สันดาปภายในเครื่องยนต์เป็นเขม่าไปจับเกาะเขี้ยวหัวเทียน หัวลูกสูบและแหวนลูกสูบทำให้เครื่องยนต์ติดตาย
  2. เมื่อเสร็จสิ้นจากการพ่นสาร ให้พ่นสารในถังบรรจุให้หมดและเอาน้ำสะอาดเติมในถังบรรจุให้เต็มและพ่นในหลุมที่เตรียม ไว้จนหมดถังเป็นการทำความสะอาดถังบรรจุ ท่อส่งสารและหัวฉีด เช็ดถูทำความสะอาดเครื่องพ่นและอุปกรณ์การพ่นแล้วประกอบเข้า ที่นำไปเก็บในที่ร่มและอากาศถ่ายเท ถ้าเลิกใช้เครื่องพ่นสารเป็นเวลานาน ควรหมุนเครื่องพ่นสารหรือทำการสตาร์ทให้เครื่องยนต์ทำงาน อย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ติดตาย

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง
» การแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย