เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)

การแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง

เครื่องยนต์ให้ดูสาเหตุและวิธีการแก้ไขของเครื่องยนต์ เบนซิลในรายละเอียดเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันของเหลว ส่วนขัดข้องของเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลม สรุปได้ดังนี้

  1. สารพ่นไม่ออกที่หัวฉีดหรือหัวพ่น เป็นเพราะเกิดการอุดตันในท่อส่งสาร ที่ปรับปริมาณสาร หัวพ่นให้ถอดทำความสะอาด หรือซีลยางกันอากาศรั่วที่ฝาปิดถังบรรจุชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
  2. ขณะทำการฉีดพ่นมีเสียงดังในห้องพัดลม กระแสลมออกไม่สม่ำเสมอ เป็นเพราะพัดลมชำรุดโดยเฉพาะพัดลมที่ทำด้วย โลหะที่พบเห็นคือลวดยึดพัดลมมักขาดทำให้พัดลมหมุนไม่สมุดจึงเกิดเสียงดัง วิธีแก้ไขเปลี่ยนพัดลมใหม่
  3. ขณะทำการฉีดพ่น เครื่องพ่นสารสั่นมีอาการสะบัดเป็นเพราะยางยึดแท่นเครื่องชำรุดให้เปลี่ยนใหม่

รายละเอียดทั่วไป

หลักการทำงาน

มอเตอร์เป็นตัวต้นกำลังหมุนด้วยความเร็วรอบประมาณ 7,000 รอบต่อนาที (หมุนโดยไม่มีสารเคมีไหลผ่านจานเหวี่ยงน้ำยา) ทำงานโดยรับกระแสไฟฟ้าจากถ่ายไฟฟ้าจำนวน 8 ก้อนในกระบอกบรรจุถ่าย จานเหวี่ยงน้ำยาที่มีลักษณะเป็นฟันปลาคมแหลมรอบจาน จะถูกมอเตอร์ขับให้หมุน เมื่อสารเคมีในขวดน้ำยาไหลผ่านแกนส่งน้ำยาตามแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทบจานเหวี่ยงน้ำยาจะถูกพัน รอบจากสลัดกระจายเป็นละอองสารเคมีขนาดเล็กมากและค่อนข้างสม่ำเสมอครอบคลุมพื้นที่ที่ทำการพ่นโดยอาศัยกระแสลมธรรมชาติ เป็นตัวช่วยกระจายละอองสาร ฯ

ข้อควรระวัง เครื่องพ่นสารแบบจานหมุน เป็นเครื่องพ่นสารที่ผลิตละอองที่ละเอียดมาก และต้องอาศัยกระแสลมธรรมชาติช่วย พัดพาละอองสารไปกระทบเป้าหมาย ดังนั้นอย่าพ่นสารในช่วงลมสงัดและลมแรง นอกจากนี้สารที่ใช้พ่นเป็นสารเข้มข้นมาก อย่าพ่น สารใต้ลมเพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับสารเป็นอันตรายต่อชีวิต

ข้อขัดข้องและการแก้ไข

1. มอเตอร์ไมหมุน ตรวจเช็คข้อต่อสายไฟต่าง ๆ ว่าหลวมหรือไม่ ถ้าหลวมก็ขันให้แน่น ถ้าสกปรกก็ถอดออกมาทำความสะอาด โดยการขัดกระดาษทรายแล้วประกอบเข้าที่สปริงกดถ่ายไฟฉายต้องไม่เป็นสนิม ถ้าเป็นสนิมถอดออกมาขัดด้วยกระดาษทรายแล้ว ประกอบเข้าที่

2. เช็คและปฏิบัติตามข้อ 1 แล้วมอเตอร์ยังไม่หมุน ต้องถอดชุดมอเตอร์มาตรวจดูแปรงถ่าน ว่าหน้าสัมผัสเรียบหรือไม่ ขัดแตก ต่างให้เรียบ ทำความสะอาดหน้าคอมพิวเตอร์ ขดลวดต้องไม่ลัดวงจร ถ้ายังไม่หมุนอีกให้เปลี่ยนมอเตอร์ให้ตรวจดูสวิสทส์ไฟว่าชำรุด หรือไม่ ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่

การบำรุงรักษา เมื่อเลิกใช้งานต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกทำความสะอาดภายนอกเครื่องพ่นให้สะอาด แกนมอเตอร์ควรหยอดน้ำมันเครื่องเมื่อเก็บไว้ ใช้งานต่อไป

ระบบการทำงาน เครื่องพ่นสารแบบใช้ประจุไฟฟ้าสถิตย์ ใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อนเป็นพลังงานเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ แปลงกระแสไฟฟ้าแรงดัน 6 โวลท์ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง แรงดัน25,000โวลท์ เข้าขั้วประจุอิเล็คทรอนิคส์ เข้าขั้วประจุอีเล็กทรอ โทรดทางประจุไฟฟ้าบวก และประจุไฟฟ้าลบเข้าที่สายดิน เมื่อจะทำการพ่นสาร ให้สายดินประจำเครื่องลากกับพื้น เอาสารที่บรรจุใน ขวดใส่กับเครื่องพ่น (สารที่ใช้เป็นสารอิเล็คโตรไดน์) เปิดสวิทส์เครื่อง เครื่องพ่นสารจะทำงานพ่นสารละอองละเอียดมากโดยสารที่ พ่นจะผ่านขั่วประจุอิเล็คโทรดรับประจุบวกเข้ากับสาร แล้วแตกอณูวิ่งเข้าประจุลบตามส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ติดกับสายดิน

การบำรุงรักษา อย่าให้ขั้วประจุอิเล็คโทรดถูกความชื้นเพราะจะเสื่อมสภาพการใช้งาน เมื่อเลิกใช้งานถอดขวดบรรจุสารออก ถอดฝาครอบขวดไปเก็บในที่ปลอดภัยจากมือเด็ก ถอดถ่านไฟฉายทำความสะอาดเครื่องพ่นสารด้วยผ้าชุบเบนซินหรือแอลกอฮอล์รวมทั้ง เช็ดฝาครอบขวดบรรจุก่อนนำไปเก็บ

การแก้ไขข้อขัดข้อง ถ้าเครื่องพ่นสารอ่อนกำลังหรือการพ่นผิดปกติ ละอองพ่นแปรปรวนให้ถอดเช็ดกำลังของถ่านไฟฉาย ตรวจขั้วของถ่านไฟฉาย เช็คหัวฉีดและหัวสวมให้แห้งแล้วแล้วทำการพ่น ถ้าอาการดังกล่าวยังไม่หายต้องส่งให้บริษัทผู้จำหน่ายตรวจสอบ

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง
» การแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย