เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย

หลักการของการพ่นสารแบบนี้ คือ การปล่อยน้ำยาให้ไหลลงแต่น้อย แล้วใช้ลมเป่าให้น้ำยาแตกเป็นละอองละเอียด การพ่นยาแบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๆ 3 ส่วน

1. เครื่องพ่นเป็นเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม
2. ปลายท่อลมเป็นแบบปลายท่อเปิดกว้าง
3. ส่วนบังคับการไหลของน้ำสาร สามารถบังคับให้น้ำยาไหลผ่านไปน้อย ๆ และช้า ๆ

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย