เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย

1. หัวฉีดแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้พ่นยาแบบใช้น้ำน้อย

แบบที่ 1 และ 2 จะเห็นทางออกของน้ำยาอย่างง่าย ๆ ที่พ่นลงสู่กระแสลมในท่อของที่คม ๆ ตรงปลายจุดที่น้ำยา พบกับกระแสลมทำให้น้ำยาแตกตัวเป็นฝอยละเอียดได้อย่างดี การลดอัตราการไหลของน้ำยาไปยังหัวฉีดทำได้โดย การสวมตัวบังคับการ ไหลของน้ำยาที่มาจากถังยา ส่วนแบบที่ 3 เป็นการออกแบบให้น้ำยาไหลออกทางรูเล็ก ๆ หลัง "ใบพัด" ถ้าน้ำยาถูกพ่นออกมาที่ใบพัดซึ่งกำลังหมุนใบพัดจะเหวี่ยงน้ำยาให้กระจายออกเป็นฝอยละเอียด โดยวิธีนี้จะได้ขนาดของละอองยาที่ สม่ำเสมอกว่าแบบที่ 1 และ 2

2. ขนาดของที่บังคับของที่บังคับการไหลของสารเคมี

ในการพ่นสารแบบใช้น้ำน้อยที่บังคับการไหลของน้ำยาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บังคับการไหลมี 3 ขนาด คือ 1/32 นิ้ว 3/64 นิ้ว และ 1/16 นิ้ว เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจำนวนน้ำยาต่อไร่

นอกจากที่บังคับการไหลของน้ำยาแล้ว รอบการทำงานของเครื่องก็มีส่วนสำคัญสัมพันธ์กัน คือ ถ้ารอบของเครื่องยนต์ลดลง ความเร็วลมในท่ออากาศจะลดลงด้วย ไม่สามารถจะตีน้ำยาให้เป็นฝอยละเอียดได้ และแรงดันในถังน้ำยาจะน้อยลง อัตราการไหลของน้ำยาก็จะต่ำลงด้วย ดังนั้น การพ่นสารโดยวิธีนี้จะต้องปรับเครื่องยนต์ให้ได้รอบสม่ำเสมอเสมอ 6,500 - 7,000 รอบ/นาที

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย