เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย

1. หัวฉีดแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้พ่นยาแบบใช้น้ำน้อย

แบบที่ 1 และ 2 จะเห็นทางออกของน้ำยาอย่างง่าย ๆ ที่พ่นลงสู่กระแสลมในท่อของที่คม ๆ ตรงปลายจุดที่น้ำยา พบกับกระแสลมทำให้น้ำยาแตกตัวเป็นฝอยละเอียดได้อย่างดี การลดอัตราการไหลของน้ำยาไปยังหัวฉีดทำได้โดย การสวมตัวบังคับการ ไหลของน้ำยาที่มาจากถังยา ส่วนแบบที่ 3 เป็นการออกแบบให้น้ำยาไหลออกทางรูเล็ก ๆ หลัง "ใบพัด" ถ้าน้ำยาถูกพ่นออกมาที่ใบพัดซึ่งกำลังหมุนใบพัดจะเหวี่ยงน้ำยาให้กระจายออกเป็นฝอยละเอียด โดยวิธีนี้จะได้ขนาดของละอองยาที่ สม่ำเสมอกว่าแบบที่ 1 และ 2

2. ขนาดของที่บังคับของที่บังคับการไหลของสารเคมี

ในการพ่นสารแบบใช้น้ำน้อยที่บังคับการไหลของน้ำยาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บังคับการไหลมี 3 ขนาด คือ 1/32 นิ้ว 3/64 นิ้ว และ 1/16 นิ้ว เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจำนวนน้ำยาต่อไร่

นอกจากที่บังคับการไหลของน้ำยาแล้ว รอบการทำงานของเครื่องก็มีส่วนสำคัญสัมพันธ์กัน คือ ถ้ารอบของเครื่องยนต์ลดลง ความเร็วลมในท่ออากาศจะลดลงด้วย ไม่สามารถจะตีน้ำยาให้เป็นฝอยละเอียดได้ และแรงดันในถังน้ำยาจะน้อยลง อัตราการไหลของน้ำยาก็จะต่ำลงด้วย ดังนั้น การพ่นสารโดยวิธีนี้จะต้องปรับเครื่องยนต์ให้ได้รอบสม่ำเสมอเสมอ 6,500 - 7,000 รอบ/นาที

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย