เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

หัวฉีด

วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง

เกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้ในการเดินพ่นสารที่ถูกต้องซึ่งทำให้ละอองสารปลิวเข้าหาตัวและเป็นอัตรายอยู่เสมอ วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกวิธีไม่ว่าจะใช้เครื่องพ่นสารชนิดใดก็ตามถ้าพ่นพืชเตี้ย ๆ ที่ปลูกเป็นเนื้อที่กว้างใหญ่ จำเป็นต้องตรวจดูทิศทางลม เสียก่อน การเดินพ่นสารจะต้องเดินขวางลมจะให้ลมพัดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้จุดเริ่มต้นที่จะเดินพ่นสารจะต้องอยู่ริมขอบ แปลงด้านใต้ลม เว้นระยะจากขอบแปลงเท่ากับแนวความกว้างของละอองสารที่กำหนดไว้หรือได้จากการคำนวณเมื่อจะเริ่มเดินพ่นสาร ให้หันหัวฉีดไปด้านใต้ลมด้านเดียว ห้ามส่ายหัวฉีดไปข้างหน้าหรือทางด้านเหนือลมเป็นอัดขาด เมื่อเดินสุดแนวจนถึงขอบแปลงอีกด้าน หนึ่งแล้วจึงปิดการไหลของสารแล้วเดินตามทิศทางกับเที่ยวแรก แต่หันหัวฉีดไปทางด้านใต้ลมอีก ทำเช่นนี้ไปตลอดจนหมดพื้นที่

» หลักการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» การพ่นสารแบบใช้น้ำน้อย
» การดัดแปลงหัวฉีดเพื่อใช้กับวิธีพ่นแบบใช้น้ำน้อย
» วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง
» ข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย