เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้เป็นพันธุ์

ฝ่ายเอกสารคำแนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

การซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตร

  1. ซื้อได้จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่ายในนามหัวหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สั่งซื้อ
  2. สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้จากฝ่ายแผนงานและการตลาดเมล็ดพันธุ์ กองขยายพันธุ์พืชชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 5797544, 5614793
  3. ซื้อได้จากผู้แทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่น ที่รับเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่าย
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือ เกษตรจังหวัด ในท้องถิ่น ให้ช่วยดำเนินการติดต่อจัดซื้อให้

» สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
» พันธุ์ถั่วเหลืองที่ทางราชการแนะนำและส่งเสริม
» อายุการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
» ช่วงเวลาที่ปลูกถั่วเหลือง
» การซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย