เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

โดย สุพจน์ วางมูล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบำรุงรักษาและเหตุขัดข้อง

เครื่องยนต์สันดาปภายในมีชิ้นส่วนยุ่งยากซับซ้อน ฉะนั้นจึงควรต้องระวังรักษาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนานและคุ้มค่ากับราคาการบำรุงรักษาจะเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การตรวจสอบภายในเครื่องอาจกระทำเป็นบางชิ้นส่วน หรืออาจรื้อเครื่องออกทั้งหมด รวมถึงการทำความสะอาดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่สามารถซ่อมได้ ในการตรวจบำรุงรักษาสามารถทำได้ทั้งตรวจดูเป็นประจำ และตรวจเป็นช่วงระยะของการทำงาน

1. การตรวจสอบประจำวัน

 1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง
 2. ตรวจระดบน้ำในหม้อน้ำ
 3. ตรวจหารอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

2. การตรวจเป็นช่วงระยะของการทำงาน

 1. ข้อควรปฏิบัติทุก 50 ชั่วโมงของการทำงาน
  - ทำความสะอาดกรองอากาศ
  - ตรวจความตึงของสายพาน
  - ถ่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำจัดขี้ตะกอนและน้ำออก
 2. ข้อควรปฏิบัติทุก 100 ชั่วโมงของการทำงาน
  - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
  - ทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ข้อควรปฏิบัติทุก 250-500 ชั่วโมงของการทำงาน
  - ตรวจสอบระยะเบียดของลิ้นไอดี-ไอเสีย ปรับตั้งใหม่ถ้าจำเป็น
  - ถอดทำความสะอาดกรองน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนไส้กรอง
  - ตรวจสอบหัวฉีด นอกจากจะทำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามกำหนดแล้วก็ตาม ชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการสึกหรอตามอายุ จึงควรยกเครื่องใหม่ (Over houl) เพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดี

ขึ้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

การตั้งลิ้นทำได้โดยการหมุนเครื่องยนต์ในจังหวะอัดสุด ในขณะที่ลิ้นทั้งคู่ปิดสนิทจะมีระยะห่างของกระเดื่องกดลิ้นกับตีนลิ้น จากนั้นใช้แผ่นฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปตรงระยะห่างนี้ ถ้าปรากฎว่าหลวมควรปรับตั้งให้พอดีดังแสดงในภาพที่ 3
การตรวจสอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง

ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องได้รับน้ำมันที่สะอาดเสมอ ไส้กรองต้องสะอาด ระบบปั้มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจึงจะมีประสิทธิภาพที่ดี และจะช่วยให้ปั้มมีอายุการใช้งานได้นาน ถ้าปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขัดข้องหรือเสียหาย จะส่งผลกระทบถึงการทำงานของเครื่องยนต์ได้ทันที

ข้อขัดข้องของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดได้หลายกรณี

การตรวจสอบหัวฉีด

หัวฉีดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการรักษาให้มีอายุการใช้งานได้นาน นอกจากจะปรับแต่งและตั้งแรงดันให้ได้ตามที่กำหนดแล้วจะต้องดูลักษณะการฉีดน้ำมันให้เป็นละอองฝอยด้วย สิ่งสำคัญคือหัวฉีดเมื่อใช้ไปนาน ๆ เข็มอาจสึกหรือหลวมกับตัวเรือนหัวฉีด หรือเกิดเขม่าอุดตัน ถ้าปรากฎว่าเกิดการรั่วที่ปลายหัวฉีด ควรจะต้องบดเข็มหัวฉีดให้นั่งบ่าได้แนบสนิท ถ้าทำการบดแล้วปรากฎว่ารั่วอีก ควรเปลี่ยนใหม่

ข้อขัดข้องของหัวฉีดอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะคือ

» การทำงานของเครื่องยนต์
» การตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน
» การติดเครื่องยนต์
» การบำรุงรักษาและเหตุขัดข้อง
» การเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย