เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การบรรจุหีบห่อ

ความสำคัญของการบรรจุหีบห่อ

  1. ป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้าหรืออาหาร ทั้งในระหว่างการขนส่งและการเก็บ ทั้งนี้โดย ป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลง ป้องกันการเสื่อมเสียของสินค้าหรืออาหารที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น ความร้อน แสงแดด (อุลตราไวโอเลต) และจุลินทรีย์ ช่วยรักษากลิ่น รส และส่วนผสมต่างๆ ของอาหารให้อยู่สภาพที่เหมือนเดิมมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการปลอมปนของสินค้าอีกด้วย
  2. ให้ความสะดวกในการขนส่งขนถ่าย เก็บรักษาและการจำหน่าย ทำให้สามารถขนส่งและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์บางประเภทจะขนส่งไม่ได้เลยหรือทำได้ลำบากมาก ถ้าไม่ได้รับการบรรจุก่อน เช่น เครื่องดื่ม เมล็ดธัญญพืช เป็นต้น นอกจากนี้ภาชนะบรรจุยังช่วยให้ความสะดวกในการใช้อีกด้วย เช่น ขวดน้ำปลา ซึ่งมีรูเล็กๆ ที่จุก ทำให้เทน้ำปลาได้ง่าย
  3. ช่วยสื่อความหมาย ภาชนะบรรจุทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ให้ผู้บริโภคทราบ เช่น ยี่ห้อ ชื่ออาหาร ส่วนผสม วิธีรับประทาน อายุการเก็บ คำเตือน และชื่อผู้ผลิต เป็นต้น
  4. ส่งเสริมการขาย เนื่องจากภาชนะบรรจุ เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อมองเห็นก่อนตัวผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ข้างใน ดังนั้นการออกแบบภาชนะบรรจุให้มีรูปร่าง มีรูปภาพหรือลวดลายที่สวยงามสะดุดตา จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจ ความต้องการ และความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะการขายแบบช่วยตัวเองในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ภาชนะบรรจุที่วางเรียงรายบนชั้นวางขายจะทำหน้าที่เสมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้ (silent salesman) ให้กับผลิตภัณฑ์

» การออกแบบภาชนะบรรจุ
» ประเภทของภาชนะบรรจุ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย