เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การบรรจุหีบห่อ

ประเภทของภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุสามารถแบ่งได้ตามประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิตได้ดังนี้

  1. ไม้ เช่น ลังไม้ เข่ง ตะกร้า
  2. กระดาษ เช่น กล่องกระดาษแข็ง กล่องกระดูกลูกฟูก ถุงกระดาษ และกระดาษแก้ว
  3. พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ฟิล์มพลาสติกรัดรูป ขวด ถาดพลาสติก กล่องพลาสติก และโฟม
  4. โลหะ เช่น กระป๋อง ปี๊บ ถัง และแผ่นเปลวอลูมิเนียม

ภาชนะบรรจุทำด้วยไม้ เป็นภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งเป็นส่วนใหญ่ แบ่งวัสดุที่ใช้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ไม้ไผ่

เป็นวัสดุที่หาง่ายราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้ทำภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้สด เช่น เข่ง ตะกร้า ก๋วย มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ทำ ได้แก่ ไม้ไผ่สีสุก หรือไม้รวก ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาชนะบรรจุและชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ทำ

ข้อเสียของเข่ง คือ มีรูปทรงกลมไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้พื้นที่จะวางสินค้าไม่สามารถรับแรงกดเมื่อเรียงซ้อนได้ จึงทำให้ผลิตผลที่บรรจุอยู่ภายในเข่งเกิดความชอกช้ำเสียหาย เวลาวางซ้อนกันมักจะเสียรูปภาชนะ ทำให้อาหารที่บรรจุภายในชอกช้ำเสียหาย

2. แผ่นไม้อื่นๆ

ไม้กระดานสามารถใช้ทำภาชนะบรรจุได้หลายขนาดและหลายชนิด ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อาจเป็นเพราะมีไม้ไผ่ราคาถูก และหาได้ง่ายกว่าไม้กระดาน ส่วนใหญ่ใช้ทำลังบรรจุอาหารเพื่อการขนส่ง ที่เสียหายง่าย เช่น มะม่วงสุก ไข่ ฯลฯ ชนิดของไม้ที่ใช้ เช่น ไม้สน ไม้มะเดื่อ ไม่อัดแผ่น ไยไม้อัดแห้ง ประกอบกันเป็นกล่องที่มีฝาปิด หรือเป็นลังก็ได้ โดยอาจมีวัสดุอื่น เช่น ลวดยึดรัด ข้อดี ของภาชนะบรรจุไม้เหล่านี้ คือ ทนทานต่อความชื้นได้ มีความแข็งแรงดีมาก สามารถวางซ้อนกันได้ ข้อเสีย คือ มีน้ำหนักสูง ทำให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ฉะนั้นจึงนิยมใช้หมุนเวียนในประเทศ และใช้บรรจุเฉพาะผลไม้ที่เสียหายง่าย เช่น มะม่วง มังคุด เป็นต้น

» การออกแบบภาชนะบรรจุ
» ประเภทของภาชนะบรรจุ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย