เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การบรรจุหีบห่อ

ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ

ภาชนะบรรจุที่ทำจากกระดาษที่ใช้ในการบรรจุอาหารแปรรูป และผักผลไม้สด มีดังนี้

1. ถุงกระดาษ

ทำจากกระดาษได้หลายอย่าง อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

  1. ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษหนังสือวารสาร นิตยสาร ต่างๆมาพับ ใช้ในครัวเรือน ในแง่ของความสะอาดไม่ดีนัก เพราะหมึกพิมพ์สามารถสัมผัสกับอาหาร และปนเปื้อนกับอาหารได้
  2. ถุงกระดาษสีน้ำตาล ทำจากกระดาษเหนียว (kraft paper) ผลิตเป็นอุตสาหกรรม มีหลายแบบและหลายชนิด นิยมใช้กระดาษ 2-3 ชั้นซ้อนกัน (multiwall paper sack) เพื่อเพิ่มความเหนียว ถุงเหล่านี้ใช้บรรจุผลิตผลสดในระยะเวลาสั้นๆ ได้ถุงกระดาษสีน้ำตาลทำจากกระดาษเหนียว 2 ชนิด คือ ไม่ฟอกขาวกับฟอกขาว

2. กล่องกระดาษแข็ง

ทำจากกระดาษแข็งที่มีความแข็งแรงและหนียวกว่ากระดาษธรรมดา สามารถนำมาแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุหีบห่อได้ง่าย อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน สามารถซื้อมาเป็นแผ่นๆ แล้วตัดใช้ทำกล่องได้ตามขนาดที่ต้องการสะดวกในการพิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วย กระดาษแข็งที่ใช้ทำกล่อง มี 2 ประเภท ดังนี้

  1. กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ กระดาษชนิดนี้คล้ายกับชนิดเคลือบแต่เนื้อหยาบกว่า สีขาวของกระดาษไม่สม่ำเสมอ แต่ราคาถูกกว่า ต้องพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กล่องใส่รองเท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น
  2. กระดาษกล่องขาวเคลือบ กระดาษชนิดนี้ นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภค และบริโภคกันมาก เพราะสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสอดสีได้หลายสีสวยงามและทำให้สินค้าที่บรรจุภายในกล่องดูมีคุณค่าขึ้น มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป เรียกอีกชื่อว่ากระดาษแข็งเทา - ขาว ในการทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารนิยมใช้กระดาษชนิดนี้เพราะหาซื้อง่าย

3. กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรง และมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าได้อีกด้วย

ปัจจุบันมีความนิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตผลเกษตร เช่น ผักและ ผลไม้สด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องบรรจุผลไม้สดเพื่อการส่งออก ได้เริ่มมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมกับผักและผลไม้แต่ละชนิด เช่น กล่องบรรจุมะม่วง มะละกอ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ ทำให้สะดวกแก่การลำเลียง ขนส่ง การเก็บคลัง การรักษาคุณภาพสินค้าและความสวยงามเมื่อวางขาย ทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดทั่วๆ ไปให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

» การออกแบบภาชนะบรรจุ
» ประเภทของภาชนะบรรจุ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย