เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น

คุณลักษณะของวัคซีน

เป็นวัคซีนผลิตด้วยเชื้อไวรัสของแต่ละชนิด (Type) ซึ่งได้ทำการเพาะขยายด้วยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ ทำให้เข้มข้น บริสุทธิ์ และทำให้หมดฤทธิ์ด้วยสาร BEI แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. วัคซีนสำหรับโค-กระบือ เป็นชนิดเอเควียส (Aqueous vaccine) ใช้อลูมิเนียมเจล และซาโปนินเป็นส่วนประกอบทำการผลิต เป็นวัคซีน ชนิด โอ เอ และ เอเซียวัน มีการผลิตได้ทั้งแบบชนิดเดี่ยว (Monovalent) ชนิดคู่ (Bivalent) และชนิดรวม 3 ชนิด (Trivalent)
  2. วัคซีนสำหรับสุกร เป็นวัคซีนชนิดน้ำมัน (Oily vaccine) เป็นวัคซีนชนิด โอ เอ และเอเซียวัน ผลิตได้ทั้ง 3 แบบ เช่นเดียวกัน
    ในกรณีเร่งด่วนจะผลิตเป็นชนิดเอเควียสเช่นเดียวกับของโค-กระบือ โดยใช้วัคซีนฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

วิธีการใช้

โค กระบือ แพะ แกะ
-ใช้วัคซีนแบบเอเควียส ฉีดครั้งละ 2 ม.ล. เข้าใต้ผิวหนัง

สุกร
-ใช้วัคซีนชนิดน้ำมัน ฉีดครั้งละ 2 ม.ล. เข้ากล้ามเนื้อและถ้าใช้ชนิดเอเควียส ฉีด 2 ม.ล. เข้าใต้ผิวหนังเช่นเดียวกับโค-กระบือ ฯลฯ

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์

โค กระบือ แพะ แกะ
สัตว์อายุมากกว่า 6 เดือน และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ควรทำการฉีด 2 ครั้ง โดยฉีดซ้ำครั้งที่ 2 ในระยะ 3 เดือน หลังจากฉีดครั้งแรก และฉีดซ้ำทุก ๆ 6 เดือน
สัตว์อายุน้อยกว่า 6 เดือน ควรทำการฉีด 3 ครั้ง โดยทำการฉีดครั้งที่ 2 ในระยะ 3 เดือน หลังจากฉีดครั้งแรก และฉีดครั้งที่ 3 ในระยะ 3 เดือน หลังจากฉีดครั้งที่ 2 จากนั้นให้ทำการฉีดซ้ำทุก ๆ 6 เดือน

สุกร
ควรทำการฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไปและฉีดซ้ำทุก ๆ 6 เดือน

หมายเหตุ
ในกรณีที่เกิดโรคระบาด สามารถทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุกร อายุต่ำกว่า 2 เดือน และทำการฉีดซ้ำในระยะ 1 เดือน หลังจากฉีดครั้งแรก
ในสุกรตั้งท้องสามารถฉีดวัคซีนได้โดยปลอดภัย

การเก็บรักษาวัคซีน

เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง (Freezer)

ขนาดบรรจุ

วัคซีนบรรจุในขวดพลาสติกทั้งวัคซีน โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย