เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนฝีดาษไก่

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น ชนิดอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อไก่ เป็นวัคซีนแห้งบรรจุในขวดภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลาย โดยใช้เข็มขนาดใหญ่ เช่น เบอร์ 18-16 มิฉะนั้นจะละลายวัคซีนค่อนข้างยาก เนื่องจากน้ำยาละลายที่ใช้มีลักษณะหนืดดูดน้ำยาละลายจากหลอดใส่ในขวดวัคซีนเล็กน้อย แล้วใช้ปลายเข็มกวนให้วัคซีนละลายในขวด แล้วดูดน้ำยาละลายที่เหลือจากหลอดทั้งหมดลงในขวดผสมให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
  2. ใช้เข็มคู่ (เข็มแทงปีกที่มีจำหน่ายในร้านขายยาสัตว์หรืออาหารสัตว์) จุ่มในขวดให้มิดเข็มแล้วปักลงไปในพังผืดของปีก (Wing Web) อย่าให้ถูกเส้นเลือด ทำตัวละ 2 ครั้ง
  3. วัคซีนที่ผสมแล้วควรใช้ทันที หากใช้ไม่หมดอาจจะเก็บไว้ใช้ภายใน 5-6 ชั่วโมง โดยต้องแช่ไว้ในน้ำแข็ง
  4. วัคซีนนี้ใช้ได้กับไก่ทุกอายุ

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
ไก่จะมีความคุ้มโรคหลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ และจะมีความคุ้มโรคได้นานประมาณ 1 ปี

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 200 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 5 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย