เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ชนิดผ่านไข่ เป็นเชื้อชนิดอ่อนไม่ทำให้ไก่เป็นโรคแต่สามารถให้ความคุ้มโรคหลอดลมอักเสบได้ดี วัคซีนนี้ผลิตเป็นวัคซีนแห้งบรรจุขวด ภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลายวัคซีน (วัคซีน 1 ขวด น้ำยาละลาย 5 ม.ล. เขย่าห้เข้ากัน)
  2. นำไปหยอดจมูกหรือหยอดตาตัวละ 2 หยด

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
ไก่จะมีความคุ้มโรคหลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ และควรให้วัคซีนซ้ำทุก ๆ 3 เดือน

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อูณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 100 ตัว พร้อมนำยาละลาย 5 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย