เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

คุณลักษณะของวัคซีน

เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อตายชนิดน้ำผลิตจาก Tissue Culture โดยใช้ Seed Virus ชื่อ PV. Strain เพาะเลี้ยงใน Stationary monolayer BHK 21 C 13 Cell line (Baby Hamster Kidney Clone 13) ทำให้ไวรัสหมดความรุนแรงด้วย BEA (2-Bromoethylamine-hydrobromide) เป็นวัคซีนชนิดน้ำสีชมพูปนม่วง ใส

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน
ใช้ใน สุนัข แมว แพะ แกะ โค กระบือ ม้า สุกร ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ขนาดฉีด

  • สุนัข แมว ตัวละ 2 ม.ล.
  • โค กระบือ แพะ แกะ ม้า สุกร ตัวละ 4 ม.ล.

อายุของสัตว์ที่ควรฉีด

  • สุนัข แมว อายุประมาณ 3 เดือน ถ้าฉีดอายุต่ำกว่านี้ ให้ฉีดซ้ำเมื่ออายุ 6 เดือน แล้วฉีดกระตุ้นทุกปี
  • โค กระบือ แพะ แกะ ม้า สุกร อายุประมาณ 6 เดือน ถ้าฉีดอายุต่ำกว่านี้ให้ฉีดยาเมื่ออายุ 6-8 เดือน และฉีดกระตุ้นทุกปี

การฉีดวัคซีนในปศุสัตว์ ควรฉีดเมื่อสัตว์อยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการเสี่ยงต่อโรคสูง หรือเมื่อมีการระบาดของโรคในบริเวณใกล้เคียง หรือเมื่อสัมผัสโรค

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังฉีดวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 1 ปี

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือเก็บวัคซีนใสถุงพลาสติกแล้วแช่ในกระติกน้ำแข็ง

อายุของวัคซีน
คุณภาพของวัคซีนอยู่ได้ 1 ปี นับจากวันผลิต

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 30 ม.ล. (15 โด๊ส)

หมายเหตุ โปรดส่งขวดบรรจุวัคซีนที่ใช้แล้วคืนศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย