เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อตาย ใช้ป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในโค กระบือ และโรค Pasteurellosis ในแพะ แกะ
วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ Pasteurella multocida type 6:B สเตรน ท้องถิ่น ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน และใช้ Aluminium hydroxide gel เป็น Adjuvant

วิธีการใช้
วัคซีนนี้ใช้ฉีดสัตว์หลังหย่านมแล้ว และควรฉีดก่อนต้นฤดูฝน เพราะโรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน ควรฉีดวัคซีนนี้ประมาณ 2 อาทิตย์ ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ทางไกลทุกครั้ง

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
โค กระบือ ฉีดตัวละ 3 ม.ล.
แพะ แกะ ฉีดตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
สัตว์จะมีความคุ้มโรคได้หลังฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 15 วัน และจะมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 4-6 เดือน แล้วแต่สภาพเฉพาะตัว และอายุของสัตว์

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในที่มืด และเย็น หรือในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 90 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย