เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนบรูเซลโลซีส

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อเป็น ใช้ป้องกันการแท้งลูกเนื่องจากโรคบรูเซลโลซีสในโค วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ Brucella abortus สเตรน 19 บรรจุและทำแข็งภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลายที่แนบมาพร้อมกับวัคซีน (10 ม.ล.) เขย่าเบา ๆ 2-5 นาที
  2. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2 ม.ล.
  3. วัคซีนที่ละลายแล้ว ต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
วัคซีนนี้ใช้ฉีดในลูกโคเพศเมีย อายุระหว่าง 3-8 เดือน และใช้ได้กับลูกโคที่เกิดจากแม่ที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค เมื่อฉีดวัคซีนนี้กับลูกโคเพียงครั้งเดียว จะให้ความคุ้มโรคได้นาน 7 ปี และไม่ควรฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีส ทั้งชนิดนี้และชนิดอื่นซ้ำอีก

ข้อควรระวัง

  1. วัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ติดต่อถึงคนได้
  2. วัคซีนที่เหลือ ขวดที่ใช้ และสิ่งของที่จะทิ้งให้เผาทิ้งให้หมด
  3. อย่าฉีดวัคซีนให้กับลูกโคภายใน 21 วัน ก่อนนำไปฆ่าเพื่อบริโภค

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุสำหรับลูกโค 5 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 10 ม.ล.

ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อฉีดวัคซีนให้ลูกโคแล้ว ให้เจาะรูที่หูข้างขวา 2 รู ให้รู้ว่าได้ ทำการฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโรคบรูเซลโลซีสในโอกาสต่อไป

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย