เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อเป็น ใช้ป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในโค กระบือ แพะ แกะ และช้าง วัคซีนนี้ผลิตจากสปอร์ของเชื้อ Bacillus anthracis สเตรน 34 F 2

วิธีการใช้

  1. วัคซีนนี้ฉีดสัตว์อายุตั้งแต่หย่านมขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี ในเขตที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ ให้ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน
  2. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ให้ต้มเข็มและกระบอกฉีดยาอีกครั้งหนึ่ง ขวดบรรจุวัคซีนให้เผาหรือต้มฆ่าเชื้อ (เปิดจุกออก) ก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัคซีน

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
แพะ แกะ ตัวละ 0.5 ม.ล.
โค กระบือ ตัวละ 1 ม.ล.
ช้าง ตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์ และจะมีความคุ้มอยู่ได้นาน 1 ปี

ปฏิกิริยาหลังฉีด
หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว อาจจะมีอาการบวมเล็กน้อยตรงบริเวณที่ฉีด และสัตว์จะมีไข้เล็กน้อย 2-3 วัน ไม่ควรฉีดสัตว์กำลังท้อง เพราะอาจจะทำให้แท้งได้

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในที่มืดและเย็น หรือในตู้เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 20 ม.ล

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย