เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้ผลิตจากคัพภะลูกไก่อายุ 17 วัน ซึ่งได้ฉีดเชื้อไวรัสชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่ไว้ นำคัพภะดังกล่าวมาปั่นให้ละเอียด ผสมน้ำยากลูโคส 1% ลงไปในอัตราส่วนเท่ากัน (1 ต่อ 1 นน./ปริมาตร) นำไปปั่นให้ตกตะกอน เก็บส่วนน้ำไปทำวัคซีน โดยบรรจุขวดและนำไปทำแห้งภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลาย โดยดูดน้ำยาละลาย 3-4 มล. ใส่ในหลอดบรรจุวัคซีนและเขย่าให้เข้ากัน ดูดวัคซีนที่ละลายแล้วผสมลงในขวดน้ำยาละลายที่เหลือแล้วเขย่าให้เข้ากัน
  2. วัคซีนที่ละลายแล้ว ต้องแช่ในน้ำแข็ง และใช้ภายใน 2 ชั่วโมง ระวังอย่าให้ถูกความร้อนหรือแสงแดด

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
โค-กระบือ และสุกร ตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
วัคซีนนี้ใช้ฉีดสัตว์หลังหย่านมแล้ว สัตว์จะมีความคุ้มโรคภายใน 21 วัน หลังฉีด และจะคุ้มโรคได้ประมาณ 2 ปี

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุหลอดละ 20 ตัว พร้อมด้วยน้ำยาละลาย 40 ม.ล.

วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่าย

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้ผลิตจากส่วนผสมของม้าม ต่อมน้ำเหลือง และเลือดกระต่าย ซึ่งได้รับการฉีดเชื้อไวรัส ชนิดเลือดพิษกระต่ายไว้ บรรจุหลอดหรือขวดและทำแห้งภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้

  1. ละลายวัคซีนหนึ่งหลอดด้วยน้ำยาละลายโดยดูดน้ำยาละลาย 3-4 ม.ล. ใส่ในหลอดบรรจุวัคซีน แล้วละลายให้เข้ากันดูดวัคซีนที่ละลายแล้ว ผสมลงในขวดน้ำยาที่เหลือ เขย่าให้เข้ากัน
  2. วัคซีนที่ละลายแล้ว ต้องแช่ในน้ำแข็ง และใช้ภายใน 2 ชั่วโมง ระวังไม่ให้ถูกความร้อนหรือแสงแดด

ขนาดฉีด
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กระบือ ตัวละ 1 ม.ล. โค ตัวละ 2 ม.ล.

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
วัคซีนนี้ใช้ฉีดสัตว์หลังหย่านมแล้ว สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 15 วัน และจะคุ้มโรคได้นานประมาณ 2 เดือน

ข้อห้าม
ห้ามใช้วัคซีนชนิดเลือดพิษกระต่ายฉีดสุกร เพราะสุกรจะแพ้วัคซีนชนิดนี้รุนแรงอาจถึงตายได้

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุหลอดละ 80 ตัว (สำหรับกระบือ) พร้อมด้วยน้ำยาละลาย 80 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย