เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ที่ผลิตมาจากเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ. โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในไข่ไก่ วัคซีนสเตรน เอฟ. นี้มีคุณสมบัติให้ภูมิคุ้มโรคนิวคาสเซิลได้เป็นอย่างดี ใช้ได้กับไก่ทุกอายุ ทั้งสามารถใช้หยอดจมูกหรือหยอดตาก็ได้ วัคซีนนี้ผลิตเป็นวัคซีนแห้งบรรจุในขวดภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน
ผสมวัคซีนและน้ำยาละลายตามขนาดที่กำหนด เขย่าให้เข้ากัน วัคซีนที่ผสมแล้วต้องนำไปใช้ทันที โดยการหยอดจมูกหรือหยอดตาตัวละ 2 หยด (ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 20 หรือเข็มหยอดจมูกที่มีจำหน่ายทั่วไป) และต้องแน่ใจว่าไก่ที่ทำวัคซีน นั้นได้รับวัคซีนตามขนาดทุกตัว เครื่องมือที่ใช้ต้องต้มให้เดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนใช้

อายุของไก่ที่จะให้วัคซีน

  • ไก่กระทง ให้วัคซีนในระหว่างสัปดาห์แรกเกิด และให้อีกครั้งเมื่ออายุได้ 3-4 สัปดาห์
  • ไก่ไข่หรือไก่พันธุ์ ให้วัคซีนในระหว่างสัปดาห์แรกเกิดให้วัคซีนครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 3-4 สัปดาห์ ให้วัคซีนครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 8 สัปดาห์ และต่อไปให้ทุก ๆ 3-4 สัปดาห์

ข้อห้าม
ห้ามใช้วัคซีนนี้ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่โดยเด็ดขาด และควรให้วัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้ห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วัน วัคซีนที่ผสมแล้วต้องใช้ภายใน 2 ชั่วโมง ห้ามเก็บไว้ใช้ต่อไปอีก

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
ไก่จะมีภูมิต้านทานโรคนิวคาสเซลได้ หลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 14 วัน และไก่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ดี ไก่อายุ 15 อาทิตย์ขึ้นไปจะมีภูมิคุ้มโรคอยู่นาน 3-4 เดือน การให้วัคซีนชนิดนี้แก่ลูกไก่ที่มีอายุน้อย ๆ ก่อนที่ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับจากแม่จะหมดไปนั้น (ประมาณ 3 อาทิตย์) ลูกไก่นั้นจะมีภูมิคุ้มโรคได้ดียิ่งขึ้นและควรระมัดระวังการติดโรคในระยะก่อนที่ลูกไก่เหล่านั้นจะสร้างภูมิคุ้มโรคได้สูงพออีกด้วย

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 100 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 5 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย