เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว

ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ควรมีพื้นที่ของแปลงหญ้า 3 ไร่ ต่อสัตว์ที่โตแล้ว 1 ตัว ซึ่งพื้นที่ขนาดนี้จะพอเพียงสำหรับการปล่อยเลี้ยงและการทำหญ้าแห้ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่แปลงหญ้าพอเพียงสำหรับใช้เลี้ยวสัตว์ เมื่อเป็นดังนี้ จึงทำให้สัตว์น้ำหนักลดลงและผอมในฤดูแล้ง สำหรับโคนมนั้นจะทำให้ผลผลิตน้ำนมลดลง ยกเว้นกรณีที่ให้อาหารเสริม สัตว์โตแล้วที่มีน้ำหนักตัว 400 กก. ต้องการหญ้าสดประมาณ 40 กก. ต่อวัน แปลงหญ้า 1 ไร่ จะให้ผลผลิตหญ้าสดประมาณ .5 - 4.5 ตัน ต่อปี หากมีผลผลิตหญ้าไม่เพียงพอ สัตว์ก็จะแทะเล็มหญ้าในแปลงมากเนไปได้

การแทะเล็มมากเกินไป

เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งและมีผลเสียหลายอย่างต่อแปลงหญ้า

  • เมื่อหญ้าแต่ละต้นมีใบน้อย หญ้าจะเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตต่ำ
  • เมื่อหญ้าไม่ค่อยมีใบที่จะคลุมแปลง วัชพืชก็จะมีมากขึ้น
  • หญ้าจะไม่ค่อยแตกกอ
  • หากดินที่ใช้ปลูกเป็นดินทราย ในฤดูแล้งหากอาหารไม่พอสัตว์มักจะกัดและดึงต้นหญ้าขึ้นจากดิน
  • หากมีจำนวนสัตว์มากเกินไป จะทำให้สัตว์แทะเล็มหญ้ามากเกินไปได้ ดังนั้นจึงควรมีจำนวนสัตว์ให้พอเหมาะกับพื้นที่ของแปลงหญ้า
  • เกษตรกรเป็นจำนวนมากปลูกหญ้าสวนครัวขนาด 1 - 2 ไร่ สำหรับเลี้ยงสัตว์โดยการเกี่ยวให้กิน

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย