เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่

ในที่ดอน ที่มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกมันสำปะหลัง ควรมีการปลูกหญ้า 3 ปี สลับกับการปลูกมันสำปะหลัง 2 ปี การปลูกหญ้าผสมกับถั่วเป็นระยะเวลา 3 ปี จะทำให้ดินดีขึ้น มันสำปะหลังที่ปลูกตามในปีแรกจะให้ผลผลิตสูงเป็น 2 เท่าของผลผลิตปกติ แปลงหญ้าโดยทั่วไปจะมีอายุ 3 - 5 ปี แต่ผลผลิตจะสูงสุดในปีที่ 2

การปลูกหญ้าสลับพืชไร่

ไถแปลงหญ้าหลังจากปลูกแล้ว 3 ปี ปล่อยให้สัตว์กินให้เตียนก่อนไถ ควรไถให้ลึกขณะดินที่มีความชื้น
ในแต่ละปี ควรปลูกพืชไร่ในพื้นที่ 20% ของพื้นที่แปลงหญ้าทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีปริมาณหญ้าพอเพียงสำหรับสัตว์
ปลูกมันสำปะหลัง 2 ปี แล้วกลับมาปลูกหญ้าอีก 3 ปี

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย