เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก

การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย ๆ เพราะสามารถทยอยทำได้วันละถุงสองถุงตามกำลังแรงงาน และปริมาณหญ้าสด ทั้งยังสะดวกในการนำออกมาใช้เลี้ยงสัตว์ที่ละถุง ส่วนถุงที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ในช่วงที่ต้องการได้

อุปกรณ์ที่ใช้

1. ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 30 * 40 นิ้ว
2. แบบกล่องไม้ทรงกระบอกขนาดเส้นรอบวง 60 นิ้ว สูง 20 นิ้ว
3. เชือกฟางสำหรับผูกปากถุง
4. เทปใสสำหรับปิดรูรั่ว

วิธีทำ

นำหญ้ามาหั่นโดยเครื่องหั่น หรือสับให้มีขนาด 1 - 2 นิ้ว
บรรจุหญ้าสดที่หั่นแล้วใส่ลงในถุงพลาสติกที่อยู่ในแบบ อัดแน่นเป็นขั้น ๆ โดยใช้เท้าย่ำ

เมื่ออัดหญ้าสดเต็มแบบกล่องไม้ทรงกระบอกแล้ว ให้รวบปากถุงถอดแบบออก แล้วใช้เชื่อกฟางรัดปากถุงให้แน่น ซึ่งถุงหนึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 40 กก.
หากถุงพลาสติกรั่วให้ใช้เทปใสปิดรอยรั่วให้สนิท
เก็บไว้ในที่ร่มหลังจากนั้น 21 วัน หญ้าสดจะเปลี่ยนสภาพเป็นหญ้าหมัก

ข้อควรระวัง

อย่าให้ถุงฉีกขาด และป้องกันมดแมลงกัดถุง จะทำให้หญ้าหมักบริเวณนั้นเน่าเสีย
ส่วนที่เสียไม่ควรนำไปเลี้ยงสัตว์
สัตว์อาจไม่ชอบกินในตอนแรก ควรให้สัตว์กินที่ละน้อย ๆ ก่อน เมื่อสัตว์เคยชินแล้ว ภายหลังจะชอบกิน

ลักษณะหญ้าหมักที่ดี

มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผลไม้ดอง หรือกลิ่นน้ำสมสายชู
มีลักษณะไม่ลื่น ไม่เป็นเมือก
มีรสเปรี้ยวคล้ายน้ำส้มสายชู
มีสีเหลืองอมเขียว

ค่าใช้จ่ายในการทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก

ค่าใช้จ่ายและแรงงานที่ใช้ การทำหญ้าหมัก 1 ถุง (40 กก.) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าถุงพลาสติก ถุงละ 3.75 บาท และช้แรงงาน ดังนี้
- เกี่ยวและขนหญ้าจากแปลง 20 นาที
- หั่นหย้าด้วยเครื่อง 9 นาที
- อัดบรรจุถุง 5 นาที

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย