เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ

คุณสมบัติ

 • แร่ธาตุทำให้สัตว์เจริญเติบโตและการทำงานของร่างการปกติ
 • มีลักษณะเป็นผงใช้ผสมในอาหารสัตว์
 • มีลักษณะเป็นแร่ธาตุก้อนวางให้สัตว์เลียกิน
 • มีการใช้ร่วมกับอาหารพลังงานและโปรตีนในรูปอาหารเสริมอัดแท่ง (UMMB)

ข้อจำกัดในการใช้

 • อาหารสัตว์ที่ขาดพลังงานและโปรตีนการเสริมแร่ธาตุจะไม่มีผล
 • ถ้าสัตว์ได้รับแร่ธาตุมากเกินไป หรือขาดจะทำให้สมรรถภาพการสืบพันธุ์ต่ำ

ข้อแนะนำในการใช้

 • ควรจะผสมแร่ธาตุผงกับอาการข้นให้สัตว์กิน จะเป็นวิธีการให้ที่ดีที่สุด เพราะจะเป็นการบังคับให้สัตว์กินตามที่กำหนด นอกจากนั้นอาจจะมีแร่ธาตุก้อนวางไว้ให้สัตว์เลียกินเพิ่มเติมได้
 • เกลือแกงใช้ได้ 0.5 - 1 % ในสูตรอาหาร
 • กระดูกป่น เปลือกหอยป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต ใช้ได้ 2 - 2.5% ในสูตรอาหาร
 • อาหารที่มียูเรียต้องใช้กำมะถันผสมด้วย โดยอัตราส่วนใช้ยูเรียต่อกำมะถันเท่ากับ 13.5 ต่อ 1
 • ในช่วงฤดูแล้งควรเสริม UMMB ให้สัตว์เลียกินร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย