เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด

หญ้าพันธุ์ดี เช่น พันธุ์รูซี่ ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมือง และมีระยะการเจริญเติบโตนานกว่า หญ้าพันธุ์ดีเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีและยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน

การเลือกพันธุ์หญ้าที่จะปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่จะใช้ปลูก

 • พื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี
 • ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

1. ที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี

หญ้ารูซี่

 • ปลูกง่ายทั้งจากเมล็ดและต้นพันธุ์
 • โตเร็วและให้ผลผลิตสูง
 • มีคุณภาพสูง
 • มีอายุหลายปีถ้ามีการดูแลรักษาดี
 • เหมาะทั้งกับการปล่อยเลี้ยง และเกี่ยวให้กิน
 • เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด
 • มีการแตกกอดีซึ่งจะช่วยปกคลุมดินได้

หญ้ากินนี หญ้าเฮมิล หญ้ากินนีสีม่วง

 • มีลำต้นสูงและให้ผลผลิตสูง
 • เหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบเกี่ยวให้กิน
 • ต้องเกี่ยวหรือตัดทุก 35 - 50 วัน
 • ใช้ต้นพันธุ์หรือเมล็ดปลูกก็ได้

หญ้าซิกแนล

 • ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพทางอาหารดี
 • ให้ผลผลิตเมล็ดน้อย จึงควรปลูกจากต้นพันธุ์

หญ้าเนเปียร์ ไฮบริดเนเปียร์

ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและดินดี ปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์

2. ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

หญ้าขน

 • มีคุณค่าทางอาหารสูง
 • สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์เท่านั้น
 • เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นสูงและมีน้ำขัง
 • เหมาะสำหรับปลูกในที่ที่เคยเป็นแปลงนามาก่อน

หญ้าเซทตาเรีย หญ้าพลิเคทูลั่ม

 • ปลูกโดยใช้เมล็ดหรือต้นพันธุ์
 • ทนน้ำขัง แต่สัตว์ชอบกินน้อยกว่าพันธุ์อื่น
 • คุณค่าทางอาหารต่ำกว่าพันธุ์อื่น ๆ

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย