เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด

  • รากของพืชตระกูลถั่วสามารถสะสมธาตุไนโตรเจนได้เองจากอากาศ
  • หญ้าที่ปลูกผสมกับถั่วสามารถใช้ธาตุไนโตรเจนจากถั่วได้ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของหญ้าสูงขึ้น
  • ถั่วมีสารโปรตีนสูงกว่าหญ้า ซึ่งเมื่อสัตว์ได้กินจะทำให้เจริญเติบโตดีกว่าหญ้าอย่างเดียว

การปลูกถั่วผสมหญ้า จะทำให้ได้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี

1. ถั่วพันธุ์เลื้อย ซิราโตร และเซนโตรซิมา

  • ถั่วทั้งสองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกร่วมกับหญ้ากินนีและเลี้ยงสัตว์แบบเกี่ยวให้กิน
  • ถั่วจะเลื้อยพันต้นหญ้าจึงจำเป็นต้องควบคุมโดยการเกี่ยวให้สัตว์กินเป็นประจำ

2. ถั่วพันธุ์ที่ต้นมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม เกรแฮมสไตโล และฮามาด้า

  • ถั่วทั้งสองพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี หากปลูกร่วมกับหญ้าพันธุ์เตี้ย เช่น หญ้ารูซี่
  • จะเจริญเติบโตได้ดีหากปลูกกลางแจ้งปราศจากร่มเงาของต้นไม้
  • ไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกใหม่ทุกปี เหมาะสำหรับปลูกเป็นแปลงหญ้าแบบปล่อยเลี้ยง แต่สามารถปลูกแบบเกี่ยวให้กินได้
  • ถั่วเกรแฮมสไตโลมีความงอกสูง มีใบมาก อวบน้ำ และให้ผลผลิตสูง
  • ถั่วฮามาด้า ต้องตัดให้สั้น หากปล่อยให้สูงลำต้นจะแข็ง สัตว์จะไม่ชอบกิน

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย