เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะเป็นผลไม้ในเขตร้อน ปลูกมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย มีหลายพันธุ์ ที่นิยม คือ เงาะพันธุ์สีชมพูและเงาะพันธุ์โรงเรียน วัยของผลเงาะมีความ สำคัญมาก ต่อคุณภาพต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการขาย ทั้งในและนอกประเทศ วัยของผลเงาะในช่วงผลเริ่มแก่ จนถึง ผลแก่เกินไป ผลเงาะสีชมพูจะเปลี่ยนสีจากเขียว เป็นเหลืองชมพู ชมพูแดง และชมพูแดงคล้ำ ส่วนเงาะโรงเรียนเปลี่ยนสีจากเขียวเป็น เหลืองแดง และแดงคล้ำ

ผลเงาะที่มีวัยอ่อนหรือแก่เกินไป สีผลไม่สวย คุณภาพและรสชาติด้อย ผลที่มีวัย พอเหมาะคือ แก่พอดี สีผลสวยสด คุณภาพและรสชาติดี นอกจากนี้แล้วอายุการเก็บ รักษาย่อมดีด้วย

» เงาะสีชมพู
» เงาะโรงเรียน
» วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  • เรียบเรียงโดย : สมคิด โพธิ์พันธ์ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  • จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์
    อัญชลี พัดมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย