เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะเป็นผลไม้ในเขตร้อน ปลูกมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย มีหลายพันธุ์ ที่นิยม คือ เงาะพันธุ์สีชมพูและเงาะพันธุ์โรงเรียน วัยของผลเงาะมีความ สำคัญมาก ต่อคุณภาพต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการขาย ทั้งในและนอกประเทศ วัยของผลเงาะในช่วงผลเริ่มแก่ จนถึง ผลแก่เกินไป ผลเงาะสีชมพูจะเปลี่ยนสีจากเขียว เป็นเหลืองชมพู ชมพูแดง และชมพูแดงคล้ำ ส่วนเงาะโรงเรียนเปลี่ยนสีจากเขียวเป็น เหลืองแดง และแดงคล้ำ

ผลเงาะที่มีวัยอ่อนหรือแก่เกินไป สีผลไม่สวย คุณภาพและรสชาติด้อย ผลที่มีวัย พอเหมาะคือ แก่พอดี สีผลสวยสด คุณภาพและรสชาติดี นอกจากนี้แล้วอายุการเก็บ รักษาย่อมดีด้วย

» เงาะสีชมพู
» เงาะโรงเรียน
» วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  • เรียบเรียงโดย : สมคิด โพธิ์พันธ์ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  • จัดทำ : พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์
    อัญชลี พัดมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย