เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะสีชมพู

ผลเงาะสีชมพูวัยต่างๆกัน ผลที่ 1 เริ่มเปลี่ยนสีได้ 10 วัน และอายุผลต่างกัน 3 วัน

ผลที่ 1 และ 2
เป็นผลอ่อนเกินไป

ผลที่ 3
เป็นเงาะที่หลังจากเริ่มเปลี่ยนสีได้ 16 วันเป็นผลเงาะที่มีคุณภาพดีอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี

ผลที่ 4 และ 5
เป็นเงาะที่หลังจากเริ่มเปลี่ยนสีได้ 19 วันและ 22 วันเป็นผลที่มี คุณภาพ ดีมากทั้งสี และรสชาติ สีผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ผลที่ 6 และ 7
มีคุณภาพดีมากเช่นกัน แต่เหมาะสำหรับตลาดภายในประเทศไม่เหมาะสำหรับ การส่งออก

ผลที่ 8
แก่เกินไป

» เงาะสีชมพู
» เงาะโรงเรียน
» วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย