เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

เงาะโรงเรียน

มีวัยแตกต่างกันคล้ายกับผลเงาะสีชมพู โดย

ผลที่1 และ 2 เป็นผลที่มีสีเขียวในปริมาณมาก มีคุณภาพด้อยไปหน่อย
ผลที่ 3 ถึง 7 คล้ายเงาะสีชมพู มีรสชาติอร่อย
ผลที่ 8 มีรสหวานมาก

การส่งเงาะออกไปจำหน่ายต่างประเทศ พิถีพิถันในเรื่องการคัดวัย(อายุ) ของผล เช่น อาจจะอนุมานได้ว่า เงาะโรงเรียนที่น่าจะส่งออก ควรเป็นผลที่ 3 ถึง 6 ทั้งนี้แล้วแต่ความ ต้องการของตลาดด้วย

» เงาะสีชมพู
» เงาะโรงเรียน
» วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย