เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

ศัตรูธรรมชาติ คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชและสัตว์อื่น ๆ เป็นตัวสาเหตุทำให้เกิดการตายของพืชหรือสัตว์นั้น ได้แก่ ตัวห้ำ (PREDATORS) ตัวเบียน (PARASITES) และเชื้อโรค (PATHOGENS)

ตัวห้ำ

ตัวห้ำ คือ สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กินสัตว์อื่นหรือเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าเป็นอาหาร ตัวห้ำจะกินเหยื่อได้หลายชนิด และสามารถกินทุกระยะการเจริญเติบโตของเหยื่อ คือ ไข่ ตัวอ่อนหรือตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ตัวเบียน

ตัวเบียน คือ สัตว์หรือแมลงขนาดเล็กที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเกาะกินอยู่บนหรือในสัตว์อื่น ๆ และทำให้สัตว์ที่อยู่อาศัยอ่อนแอและตายในที่สุด

เชื้อโรค

เชื้อโรค คือ จุลินทรีย์หรือเชื้อสาเหตุที่มีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตบนสัตว์อาศัย ทำให้สัตว์อาศัยเป็นโรคและตายในที่สุด ศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

ด้วงดิน (ตัวห้ำ)

ลักษณะตัวมีแถบสีดำน้ำเงินมีจุดสีขาว 2 จุด ที่ด้านหลังทั้ง 2 ข้าง ลักษณะการทำลายเหยื่อกัดกินหนอนห่อใบ

ด้วงเต่าสีส้ม (ตัวห้ำ)

ลักษณะตัวยาว 4 มม. ตัวสีเหลืองส้ม ไม่มีลวดลาย ลักษณะการทำลายจะกัดกินเหยื่อที่เคลื่อนไหวช้า

มวนเพชฌฆาต (ตัวห้ำ)

ลักษณะตัวยาว 23-25 มม. ตัวสีดำ ส่วนหัวแคบ คอยาว ปีกส่วนบนสีดำ ส่วนกลางสีเหลือง และปลายปีกสีน้ำตาล ลักษณะการทำลายเหยื่อโดยใช้ปากแหลมคมเหมือนเข็มแทงแล้วปล่อยน้ำพิษ ทำให้เหยื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และตายในที่สุด

แตนเบียนโครทีเซีย (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวยาว 2.3 มม. ตัวสีดำ หนวดสีน้ำตาล ขาสีเหลืองอ่อน ลักษณะการทำลายเหยื่อโดยตัวเมียวางไข่ในตัวหนอนมากกว่า 10 ฟอง เมื่อตัวอ่อนแตนเบียนฟักออกมาก็จะกัดกินอยู่ภายในตัวหนอนจนหนอนตาย

แตนเบียนตริคโคแกรมม่า (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวเล็กมากยาว 0.4 มม. หนวดเป็นรูปกระบองมีขนสั้น ๆ ตัวสีน้ำตาลเหลืองขุ่น ตาสีแดง ลักษณะการทำลายเหยื่อ โดยการวางไข่ฝากตัวอ่อนไว้ในกลุ่มไข่หนอนกออ้อย เมื่อกลุ่มไข่ฟักออกมาก็จะเป็นตัวแตนเบียนแทนหนอนกอ

แตนเบียนเทเลโนมัส (ตัวเบียน)

ลักษณะตัวสีดำ มีขนาดเล็ก 2-3 มม. แตนเบียนวางไข่ได้ 20-40 ฟอง และมีชีวิตอยู่ได้ 2-4 วัน ลักษณะการทำลายแตนเบียนจะวางไข่เข้าไปในไข่ผีเสื้อหนอนกอเมื่อตัวอ่อนแตนเบียนฟักออกมาก็จะกัดกินอยู่ภายในตัวหนอนจนหนอนตาย

นิวเคลีย โพลีไฮโดซิส (เชื้อโรค)

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำลายหนอนกระทู้และหนอนชนิดต่าง ๆ ตัวหนอนที่ถูกทำลายจะเป็นสีดำและห้อยหัวลงมาเป็นรูปตัววีหัวกลับ

เมื่อเชื้อไวรัสถูกหนอนกินเข้าไป และกระจายอยู่ในตัวหนอนมากแล้ว หนอนจะไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร และลำตัวเปลี่ยนเป็นสีขาว

เมื่อตายจะเปลี่ยนเป็นสีดำหัวห้อยลงมาโดยใช้ขาเทียมยึดติดกับใบพืช ของเหลวที่เยิ้มออกมาจากตัวหนอนจะมีเชื้อไวรัสอยู่และติดตามใบพืชทำให้เกิดโรคกับหนอนตัวอื่นที่กินเข้าไป

เมททาริเซียม (เชื้อโรค)

เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งลักษณะเป็นเส้นใยพืชสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อสปอร์ของเชื้อรานี้ตกลงบนตัวแมลง มันจะเจริญงอกงามเข้าไปในตัวแมลง โดยเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ของแมลงศัตรูอ้อยจนตายในที่สุด

วิธีสำราจศัตรูอ้อยและศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย

  1. ใช้สวิงโฉบตัวห้ำหรือตัวเบียนขนาดโต และสำราจจำพวกเชื้อโรคด้วยสายตา
  2. ใช้เครื่องดูดแมลงตัวห้ำและตัวเบียนขนาดเล็ก
  3. เก็บตัวอย่างศัตรูอ้อยทุกระยะ คือ กลุ่มไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยมาตรวจสอบว่ามีการทำลายของแตนเบียนหรือไม่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย