เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ระบบแก๊สชีวภาพแบบฟิกซ์โดม

สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลสุกรเป็นของเสียที่เกิดจากการทำฟาร์มสุกร ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่แล้วมูลสุกรที่ปล่อยทิ้งออกจากฟาร์มสุกรไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ หากเกษตรกรนำมูลสุกรมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์มากมายทีเดียว เช่น เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ ปล่อยลงบ่อเลี้ยงปลาหรือนำมาหมักให้เกิดแก๊สมีเทน โดยวิธีแก๊สชีวภาพ บ่อแบบฟิกซ์โดม (โดมคงที่) ก็เป็นอีกบ่อแก๊สชีวภาพชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบ่อชนิดอื่น แต่ให้ประสิทธิภาพในการหมักแก๊สที่เท่าเทียมกัน

องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพ

มีเทน ประมาณ 50-70%
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 2.5-4.5%
ไนโตรเจน ประมาณ 0.5-3.0%
คาร์บอนมอนออกไซด์ ประมาณ 0.5-1.5%
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ประมาณ .01-0.5%

ประโยชน์ของการนำมูลสุกรไปหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ

  • ลดกลิ่นเหม็นของมูลสุกร
  • กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมูลสุกรและของเสียจากฟาร์
  • นำกากที่เหลือจากการหมักแก๊สชีวภาพไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้
  • นำแก๊สมีเทนที่ได้ไปใช้ในการหุงต้ม หรือสูบน้ำไว้ใช้ในฟาร์ม
  • น้ำที่เหลือจากการหมักย่อยของจุลลินทรีย์จากบ่อแก๊สชีวภาพไปเป็นปุ๋ยกับพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประกอบ

ข้อดีของบ่อแก๊สชีวภาพแบบฟิกซ์โดม

  • ประหยัดพื้นที่บริเวณฟอร์มเนื่องจากตัวบ่อฝังอยู่ใต้ดิน
  • ดินรอบบ่อช่วยป้องกันการแตกร้าวของบ่อเนื่องจากแรงดันของแก๊ส
  • อุณหภูมิบ่อหมักค่อนข้างคงที่ ช่วยให้การหมักมูลสุกรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • ง่ายต่อการเชื่อมต่อรางระบายมูลสุกรจากโรงเรือนไปสู่บ่อหมัก

การก่อสร้าง

ส่วนประกอบ

1. บ่อเติมมูลสุกร
2. บ่อหมัก
3. บ่อล้น 

การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสุกรในฟาร์ม กรณีมูลสุกรของแม่พันธุ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก.ที่มา : สมชัย จันทร์สว่าง การบำบัดและใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกร : คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงสุกร โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ฉบับเรียบเรียง ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2540

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย