เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การพัฒนาไหมในไทย

เรียบเรียงโดย สมหญิง ชูประยูร ,ศิริพร บุญชู ,ดร.สฤษดิพร ชูประยูร

» สถานการณ์การผลิต
» การตลาด
» บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร
» ผ้าไหม

ผ้าไหม

ผ้าไหมขิต

เป็นการทอผ้าไหมชนิดหนึ่งที่ทอยกลายในตัวเรียกว่า "เก็บขิต" หมายถึงการเก็บตะกรอลอยเพิ่มโดยใช่ไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่า "ไม่เก็บขิต" เป็นตัวยกเส้นยืนแต่ละแถวให้เส้นพุ่งพิเศษสอดผ่านจากริมผ้าด้านหนึ่งไปสู่ริมผ้าอีกด้านหนึ่ง เกิดเป็นลวดลายขิต ตลอดหน้ากว้างของผืนผ้าลักษณะของผ้าทอลายขิตสังเกตุดูได้จาก ลายซ้ำของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็นแนว สีเดียวกันตลอดอาจจะเหมือนกันทั้งผืนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้ำที่มีจุดจบ แต่ช่วงของลายเห็นได้ผ้าขิตที่นิยมทอโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 ชนิด ตามลักษณะประโยชน์การใช้สอยได้แก่

1. ผ้าขิตตีนซิ่น เป็นผ้าที่ทอขึ้นเพื่อใช้ต่อชายล่างของตัวซิ่น
2. ผ้าขิตหัวซิ่น เป็นผ้าที่ทอขึ้นเพื่อใช้ต่อชายบนของตัวซิ่น
3. ผ้าขิตหมอน เป็นผ้าที่ทอขึ้นโดยเฉพาะ

ผ้าไหมขิตเป็นที่นิยมทั่วไปในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือซึ่งในบางแห่งมีการทอขิตผสมจก เพื่อให้เกิดลวดลาย และสีสันที่วิจิตรกว่าขิตธรรมดา ได้แก่ ผ้าขิตผสมจกของบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี ผ้าขิตผสมจกของบ้านเสี้ยว และน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

» ผ้าไหมพื้น
» ผ้าไหมมัดหมี่
» ผ้าไหมขิต
» ผ้ายก
» ผ้าไหมแพรวา
» การผลิตผ้าไหมในเชิงพาณิชย์
» การเลือกซื้อผ้าไหม
» การดูแลรักษาผ้าไหม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย