เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เกษตรอินทรีย์

การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล

  1. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจน และต้องทำตลอดทุกกระบวนการ
  2. ต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสและปนเปื้อนวัสดุสังเคราะห์ต้องห้ามในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  3. การเก็บรักษาและขนส่ง ต้องรักษาความสะอดอย่างเคร่งครัด

การแปรรูป

วัตถุดิบต้องมาจากกระบวนการผลิตโดยเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว กระบวนการผลิตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั่น ๆ ในการบรรจุหีบห่อ ควรใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของประเทศเป้าหมายที่จะส่งออก

รายชื่อวัสดุ ที่อนุญาตให้ใช้ในการแปรรูปสารเสริมแต่งอาหารและวัสดุเสริมแต่ง ตามข้อกำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศ

- กรดกำมะถัน
- กรดแเอสคอร์บิค
- โซเดียมแอสคอร์เบท และ โพแทสเซียมแอสคอร์เบท
- กรดทาร์ทาริก และ เกลือของกรดนี้
- กรดแลคติก
- กรดมาลิก
- กรดซิตริก และเกลือของกรดนี้
- กรดอะซิตริก
- กรดแทนนิก
- ขี้ผึ้ง
- ไขคาร์นอบา
- คาร์บอนไดออกไซด์
- เคซีอีน
- เครื่องเทศ
- แคลเซียมคลอดไรด์
- แคลเซียมไฮดรอกไซด์
- แคลเซียมคาร์บอเนต
- แคลเซียมซัลเฟต
- โซเดียมคลอไรด์
- เกลือทะเล
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- เจลาติน
- โวเดียมคาร์บอเนต
- โซเดียมไฮดรอกไซด์
- ดินเบา
- ดินเบนโทไนท์
- ถ่านพัมมันต์
- ไนโตรเจน
- น้ำผึ้ง
- เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
- แป้งจากข้าว ข้าวโพด มันสัมปะหลัง มันฝรั่ง เป็นต้น
- โพแทสเซียมคอลไรด์
- โพแทสเซียมคาร์บอเนต
- ผงฟูที่ปลอดจากอลูมินัม
- เพคติน
- แมกนีเซียมคลอไรด์
- แมกนีเซียมคาร์บอเนต
- ยางไม้
- วุ้นจากสาหร่ายทะเล
- สารเตรียมจากจุลินทรีย์ และ เอนไซม์ ซึ่งช่วยในการแปรรูป
- สารให้สีธรรมชาติ
- สารให้รสจากธรรมชาติ
- สมุนไพร
- สารทำขันคาร์แรจีแนน
- ส่าหมักจุลินทรีย์
- แอมโมเนียมคาร์บอเนต
- อาร์กอน
- ออกซิเจน
- โอโซน
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สารที่อนุญาตให้ใช้ในการทำความสะอาด

- กรดฟอสฟอริก
- คอสติกโพแทช
- จาเวลวอเตอร์
- โซเดียมไบคาร์บอเนต
- น้ำส้มหมักจากพืช
- ผลไม้
- น้ำด่าง
- ปูนขาว
- ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
- สารละลายทับทิม
- สารฟอกขาวถึง 10 %
- ไอโอดีน
- ไฮโดนเจนเปอร์ออกไซด์

» ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
» ผลเสียจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
» ทำไมถึงห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม
» ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
» แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
» เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร
» สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
» สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน
» แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก
» สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช
» การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
» ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย