เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เกษตรอินทรีย์

แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก

1.กรณีใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก
- ควรใช้เมล็ดพันธุ์ต้านทานต่อโรค-แมลง และวัชพืชใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากศัตรูพืช(โรค-แมลง และวัชพืช)
- แช่เมล็ดในน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-30 นาที (แล้วแต่ชนิดเมล็ดพันธุ์)เพื่อกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย บางชนิดที่ติดกับมากับเมล็ด
- คลุกเมล็ดด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์ม่า เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส สัปทิลิส

2.การเตรียมแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะด้วยไอน้ำหรือคลุกดินด้วย
เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราในระยะกล้า

3.การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดิน 1-2 สัปดาหฺ์ให้เมล็ดวัชพืชงอกแล้วไถกลบใช้พลาสติกที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลงกำจัดวัชพืชในดินที่ต้องการแสงแดด ใช้ปูนโดโลไมท์ หรือปูนขาวจากธรรมชาติ ปรับความเป็น
กรด - ด่างของดิน เพื่อให้เชื้อโรคไม่เติบโต ขังน้ำให้ท่วมแปลง เพื่อควบคุมโรค-แมลงที่อยู่ในดิน ตากดินให้แห้งเพื่อกำจัดแมลงในดิน ใส่เชื้อราปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไตรโดเดอร์ม่า ลงในดินป้องกันการระบาดของเชื้อราบางชนิด

ระยะพืชเจริญเติบโต การควบคุมโรคพืช โรยเชื้อราปฏิปักษ์รอบโคนต้น เก็บเผาทำลายชิ้นส่วนของพืชที่เป็นโรค ใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัาส สัปทิลิส ทาแผลหรือพ่นที่ต้นพืช

» ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์
» ผลเสียจาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
» ทำไมถึงห้ามใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม
» ภาวะการทำเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
» แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
» เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร
» สนใจปลูกพืชแบบอินทรีย์จะทำอย่างไร
» สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน
» แผนการจัดการศัตรูพืชก่อนปลูก
» สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช
» การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผล
» ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย