เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การทำหญ้าแห้ง

วิธีทำหญ้าแห้ง

1. การตัดหญ้า ระยะที่เหมาะสมในการตัดหญ้าเพื่อนำมาทำหญ้าแห้งควรเป็นระยะที่หญ้าเริ่มออกดอก ซึ่งหญ้าจะให้ผลผลิตสูงและยังมีคุณภาพดี โดยเลือกวันที่อากาศแห้งและคาดว่าจะไม่มีฝนในช่วง 3-5 วัน ควรตัดในช่วงเช้า เพื่อได้ตากในช่วงบ่ายเป็นการช่วยให้หญ้าแห้งเร็ว ทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยที่สุด

2. การตากหญ้า เกลี่ยหญ้าให้กระจายสม่ำเสมอ คราดเป็นแถวเพื่อสะดวกในการกลับหญ้า ตากประมาณ 2-3 แดด ให้แห้งโดยทั่ว ระวังอย่าให้หญ้าแห้งกรอบและใบหลุดร่วงจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร การตรวจสอบว่าหญ้าแห้งได้ที่แล้วทำได้โดย นำหญ้ามาสักกำมือแล้วบิดสวนทางกัน สังเกตที่ต้นหญ้าที่แตก ถ้าไม่ชื้นก็ใช้ได้ หรือใช้เล็บขุดที่ผิวลำต้น ถ้าขูดไม่ออกก็ใช้ได้

3. การเก็บหญ้าแห้ง ควรเก็บหญ้าแห้งในตอนสาย ๆ เป็นเวลาที่ความชื้นระเหยออกและหญ้ายังอ่อนตัวอยู่ การเก็บทำได้โดยการ

  1. อัดฟ่อน โดยใช้เครื่องอัดฟ่อนติดท้ายรถแทรคเตอร์ หรือใช้ลังไม้แล้วอัดโดยใช้คนเหยียบให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือก
  2. ม้วนเป็นก้อนกลม โดยม้วนจากแถวที่คราดไว้ในแปลง
  3. มัดเป็นฟ่อนคล้ายฟ่อนข้าวจากนั้นนำไปเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศดี ไม่ถูกฝน

» ลักษณะของหญ้าที่เหมาะสมใช้ทำหญ้าแห้ง
» วิธีทำหญ้าแห้ง
» ลักษณะหญ้าแห้งที่ดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย