เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การทำหญ้าแห้ง

ลักษณะหญ้าแห้งที่ดี

1. ทำจากพืชที่ตัดในระยะที่พืชมีธาตุอาหารสูง
2. มีใบมาก ลำต้นอ่อน
3. สีเขียว กลิ่นหอม
4. ปราศจากสิ่งปลอมปนอื่น ๆ เช่น วัชพืชหรือเศษวัสดุต่างๆ

» ลักษณะของหญ้าที่เหมาะสมใช้ทำหญ้าแห้ง
» วิธีทำหญ้าแห้ง
» ลักษณะหญ้าแห้งที่ดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย