เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

        เมื่อเราพบว่าดินที่ใช้ปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งอาจทราบได้จากผลผลิตของพืชที่ปลูกบนดินนั้นให้ผลผลิตน้อยไม่ดีเท่าที่ควรหรือจากการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ทางเคมีหาระดับความสมบูรณ์จะพบว่าดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับ "ต่ำ" ดังนั้นจึงควรทำการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน

» ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
» วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
» ลักษณะของถั่วพร้า
» การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย