เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน

โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100


การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

ควรปลูกต้นฤดูฝน ปลูกโดยวิธีหว่านใช้เมล็ดอัตรา 10 กก./ไร่ แล้วคราดกลบทำการไถกลบเมื่อถั่วพร้าอายุประมาณ 60-65 วัน ดินควรมีความชื้นในขณะไถกลบหลังไถกลบแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์จึงปลูกพืชตาม

» ความหมายของการปรับปรุงดินและการบำรุงดิน
» วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
» ลักษณะของถั่วพร้า
» การใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย