เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

โรคที่สำคัญของผักกาดหอม

1.  โรคใบด่าง
        สาเหตุ         เกิดจากชื้อไวรัส
        ลักษณะอาการ     ทำให้ใบมีลักษณะเป็นลายเหลืองสลับเขียว ถ้าเข้าทำลายในระยะแรกจะทำให้ผักกาดหอมชะงักการเจริญเติบโต  แต่ถ้าเข้าทำลายในระยะหลังจะทำให้ใบมีขนาดเล็กลง โดยมีเพลี้ยไฟชนิดต่าง ๆ เป็นพาหะของโรค
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดเพลี้ยต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรค นอกจากนี้พบว่าโรคนี้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ ดังนั้นจึงควรใช้เมล้ดพันธุ์ที่ปราศจากดรคใบด่าง

2.  โรคราน้ำค้าง
        สาเหตุ      เกิดจากเชื้อรา
        ลักษณะอาการ      แผลในระยะแรกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างเส้นใบ มีสีเหลืองหรือสีเขียวอ่อน จะสังเกตเห็นเส้นใยเชื้อราอยู่ด้านหลังใบ ต่อจากนั้นแผลจะเปลี่ย่นเป็นสีน้ำตาล ถ้าสภาพอากาศร้อนและมีความชื้นสูงจะช่วยให้โรคนี้แพร่ระบาดได้มากขึ้น
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือใช้สารเคมี เช่น ไซเนบ หรือมาเนบ

3.  โรคใบจุด
        สาเหตุ      เกิดจากเชื้อรา
        ลักษณะอาการ      ในระยะแรกจะเกิดแผลจุดช้ำเริ่มจากขอบใบแล้วขยายสู่ส่วนกลางของใบ แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แผลที่แห้งจะมีเส้นใยและสปอร์ตของเชื้อราปรากฎอยู่
 การ ป้องกันกำจัด  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน หรือใช้สารเคมี เช่น ไซเนบ หรือ ไธแรม ฉีดพ่น 7-15 วันต่อครั้ง และไม่ควรปลูกผักกาดหอมในพื้นที่เดียวกันติดต่อหลายฤดู ควรปลูกสลับกับพืชอื่นเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อโรคที่สะสมในดิน  โดยแนะนำให้ปลูก 1 ฤดู ในระยะ 3-4 ปี

»» โรคที่สำคัญของผักกาดหอม
»» แมลงศัตรูของผักกาดหอม
»» การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย