เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกหอม กระเทียม และพืชผักอื่น ๆ

          ให้คลุมด้วยฟางข้าว, หญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำ และลดความรุนแรงจากแสงแดดส่องโดยตรง รวมทั้งรักษาความชื้นในดิน และบังแสงสว่างทำให้เมล็ดวัชพืชไม่สามารถงอกได้

» การปลูกถั่วเขียว
» การปลูกถั่วเหลือง
» การปลูกข้าวโพด
» การปลูกดอกทานตะวัน
» การปลูกหอม กระเทียม และพืชผักอื่น ๆ
» การปลูกหอม กระเทียม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย