เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ

ส่วนประกอบของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

1.ลูกนวด
2.ตะแกรงนวด
3.ครีบ
4.พัดลม
5.พัดลมแยกเศษผุ่นฟาง
6.เกลียวลำเลียงข้าวเปลือก
7.เกลียวลำเลียงข้าวที่จะนวดซ้ำ
8.ตะแกรงโยก
9.โซ่ลำเลียงฟ่อนข้าวเข้าตัวลูกนวด
10.ฝาครอบลูกนวด
11.ตีนตะขาบ
12.คันบังคับเครื่อง

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย