เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ

ลักษณะการทำงานในขณะเกี่ยวข้าวนั้น เมื่อหัวเกี่ยวเริ่มทำงานแล้วต้นข้าวจะถูกโน้มให้เข้ามาหาใบมีด โดยล้อโน้มข้าว เมื่อต้นข้าวถูกตัด ต้นข้าวจะถูกลำเลียงไปโดยเกลียวลำเลียงหน้าหัวเกี่ยว แล้วป้อนไปที่โซ่ลำเลียงเพื่อช่วยในการป้อนไปยังลูกนวด ซึ่งประกอบด้วยฟันของลูกนวดที่มีลักษณะเป็นซีเหล็กกลม ฟันของลูกนวดจะพาฟ่อนข้าวเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ลูกนวด ในลักษณะคล้ายเกลียวสว่านไปตามแกนลูกนวดและฟาดถูกับตะแกรงนวด ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงข้าว ในขณะเดียวกันฟางข้าวจะถูกพาเคลื่อนต่อไป จนกระทั่งถูกส่งออกไปจากเครื่องเกี่ยวนวดที่ช่องทางออกฟางโดยใบส่งฟางของลูกนวดเมล็ดข้าวเปลือกที่ถูกนวดจะหลุดออกจากกรวงข้าวพร้อมทั้งเศษฟาง และสิ่งเจือปนขนาดเล็กจะร่วงผ่านตะแกรงนวดลงบนตะแกรงโยกซึ่งสั่นไปมา เศษฟางจะถูกแยกออกทิ้งไป ขณะเดียวกันพัดลมที่ทำหน้าที่เป่าลมสวนขึ้นไปบนตะแกรงโยก เพื่อแยกเมล็ดข้าวทับและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งเมล็ดข้าวเปลือกที่สะอาดจะร่วงผ่านรูตะแกรงโยก

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย