เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ

  1. มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก กระทัดรัด หนักเพียง 2,600 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
  2. เกิดความสูญเสียเมล็ดข้าวน้อยมากไม่เกิน 3% และเมล็ดมีความสะอาดถึงกว่า 90%
  3. นอกจากสามารถใช้นวดข้าวแล้ว ยังสามารถเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง ถั่วเขียวได้อีก
  4. ได้รับการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยระบบเฟืองเกียร์ ซึ่งเป็นระบบที่มีความคงทนพอสมควร
  5. ราคาไม่แพงมากนัก ประมาณ 450,000 บาท (ราคาทุนในการรับผลิต)
  6. ตีนตะขาบยางสามารถวิ่งในที่นาที่มีเลน เลนน้ำขัง โดยที่ตีนตะขาบยางไม่สึกหรอ หรือวิ่งบนพื้นถนนได้โดยถนนไม่เสียหาย
  7. สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อ 1 ไร่ โดยมีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 3-6 ลิตร/ไร่ ซึ่งขึ้นกับสภาพความหนาแน่น และสภาพการล้มของข้าวในแปลงด้วย

ข้อจำกัดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ

เนื่องจากการออกแบบให้ตีนตะขาบ มีความสูง 30-40 เซนติเมตร จึงทำให้ไม่สามารถลงลงเกี่ยวในแปลงข้าวที่มีน้ำขังลึกเกิน 30 เซนติเมตรได้ ถ้ามีน้ำขังลึกน้อยกว่า ก็สามารถลงเกี่ยวได้ แต่อาจไม่สามารถปีนคันนาที่สูง ๆ ได้

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย