เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา

        ผลไม้หลายชนิดในบ้านเราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ สำคัญพืชหนึ่งที่นิยมบริโภค กันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในการปลูกไม้ผลให้ได้คุณภาพดีนั้น จะต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแล พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ อย่างสม่ำเสมอและนอกจากนี้ ยังจะต้องมีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วย การห่อผลไม้ ด้วยเครื่องห่อผลไม้แบบพัฒนาจึงเป็นวิธีรักษาคุณภาพที่ดีในการป้องกันศัตรูพืช ประการหนึ่งนอกเหนือจากการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพราะการห่อจะเป็นวิธีการ ที่ประหยัด และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เครื่องห่อผลไม้แบบพัฒนาที่จะทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ผู้ปลูกไม้ผลน่าจะหามาใช้กันดู

» ส่วนประกอบ
» วิธีประกอบ
» การใช้งาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย