เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา

วิธีประกอบ

1.เตรียมลวดขนาด 3 มม.

  • ตัดให้เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.จำนวน 2 วง ดังรูป ก.


  • ดัดให้เป็นรูปตัว ยู สูง 18 ซม. กว้าง 15 ซม. ที่ปลายทำเป็นรูปตัวยูเล็ก ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 3 ตัว ดังรูป ข.


  • ตัดเป็นขาค้ำตัวตะกร้อ จำนวน 3 ขา ดังรูป ค.


  • ดัดเป็นรูปตะขอขนาดประมาณ 2 ซม. ที่ปลายอีกข้างหนึ่งทำเป็นห่วงสำหรับยกเชือก ดังรูป ง.


  • ดัดเป็นห่วงร้อยเชือกพันติดกัน ลำไม้ไผ่ประมาณ 3 ห่วง ดังรูป จ.

2. นำลวดที่ดัดในข้อ ก. ข. ค. มาประกอบกันเป็นรูปตะกร้อโดยใช้ลวดขนาดเล็กพันยึดรอยต่อ และ บัดกรีทับอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

3. ผ่าหัวไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ให้เป็นร่องลึกประมาณ 15 ซม. กว้าง 6 ซม.

4. นำตะกร้อมามัดติดกับไม้ไผ่โดยใช้ส่วนของไม้ที่ถูกผ่าสูงกว่า ขอบบนของตะกร้อ

5. นำห่วงร้อยเชือก จ. พันเข้าลำไม้ไผ่ให้เป็นห่วงแรกอยู่ห่างจากปลายไม้ไผ่ประมาณ 40 ซม.

6. เอาเชือกชักที่เตรียมไว้ร้อยตามหูห่วงร้อยเชือกโดยผูกตะขอไว้ที่ปลายเชือกด้านบนสำหรับคล้องดึงลวดรวบปากถุง ดังรูป ฉ.

» ส่วนประกอบ
» วิธีประกอบ
» การใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย