เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา

วิธีประกอบ

1.เตรียมลวดขนาด 3 มม.

  • ตัดให้เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.จำนวน 2 วง ดังรูป ก.


  • ดัดให้เป็นรูปตัว ยู สูง 18 ซม. กว้าง 15 ซม. ที่ปลายทำเป็นรูปตัวยูเล็ก ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 3 ตัว ดังรูป ข.


  • ตัดเป็นขาค้ำตัวตะกร้อ จำนวน 3 ขา ดังรูป ค.


  • ดัดเป็นรูปตะขอขนาดประมาณ 2 ซม. ที่ปลายอีกข้างหนึ่งทำเป็นห่วงสำหรับยกเชือก ดังรูป ง.


  • ดัดเป็นห่วงร้อยเชือกพันติดกัน ลำไม้ไผ่ประมาณ 3 ห่วง ดังรูป จ.

2. นำลวดที่ดัดในข้อ ก. ข. ค. มาประกอบกันเป็นรูปตะกร้อโดยใช้ลวดขนาดเล็กพันยึดรอยต่อ และ บัดกรีทับอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

3. ผ่าหัวไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ให้เป็นร่องลึกประมาณ 15 ซม. กว้าง 6 ซม.

4. นำตะกร้อมามัดติดกับไม้ไผ่โดยใช้ส่วนของไม้ที่ถูกผ่าสูงกว่า ขอบบนของตะกร้อ

5. นำห่วงร้อยเชือก จ. พันเข้าลำไม้ไผ่ให้เป็นห่วงแรกอยู่ห่างจากปลายไม้ไผ่ประมาณ 40 ซม.

6. เอาเชือกชักที่เตรียมไว้ร้อยตามหูห่วงร้อยเชือกโดยผูกตะขอไว้ที่ปลายเชือกด้านบนสำหรับคล้องดึงลวดรวบปากถุง ดังรูป ฉ.

» ส่วนประกอบ
» วิธีประกอบ
» การใช้งาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย