เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา

การใช้งาน

นำถุงกระดาษที่ทำจากถุงปูนที่มีขนาดพอเหมาะสมกับตะกร้อแต่สูงกว่าเล็กน้อย ใส่ลงในตะกร้อ ใช้ลวดขนาดเล็กพันรอบปากถุงเหนือตะกร้อ หรือให้ชิดขอบบนของตะกร้อที่ปลายของลวดข้างหนึ่ง ให้ทำเป็นห่วง โดยพันคอหลายๆรอบให้แข็งแรงสำหรับเป็นบ่วงรัดปากถุงส่วนปลายลวดอีกข้างหนึ่ง พันรอบปากถุงแล้วร้อยผ่านห่วงแรกและร่องไม้ไผจากนั้นทำเป็นห่วงอีกเช่นกันแต่พันน้อยรอบกว่า ห่วงแรกนำตะของ.คล้องเข้ากับห่วงนี้เม้มพับปากถุงลงกับเส้นลวดไม่ให้หลุดออกจากปากถุงขณะสอย ไม้ขึ้นไปห่อเสร็จแล้ว ให้ดึงเชือกสายชักลวดที่พันรอบปากถุงก็จะถูกดึงโดยตะขอที่ผูกติดกับสายชัก เมื่อลวดรัดรอบปากถุงแน่นแล้วห่วงทางด้านปลายที่พันไว้หลวมๆ ก็จะหลุดออกเองควรมีการทดสอบ การพันห่วง โดยดูจากขนาดของลวดที่จะใช้และควรฝึกให้ชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์

  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง
  • ช่วยประหยัดแรงงาน
  • ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
  • จะทำให้ผลผลิตสวยงาม น่ารับประทาน ซื้อง่ายขายคล่อง

» ส่วนประกอบ
» วิธีประกอบ
» การใช้งาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย