เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก

วัยต่าง ๆ ของผลมังคุด

วัยที่ 1 ผลมีสายเลือด

วัยที่ 0
ลักษณะผล สีเขียวตองอ่อน
คุณภาพของผล สีเขียวตองอ่อนทั้งผล เป็นผลอ่อนเกินไปห้ามเก็บเกี่ยวโดนเด็ดขาด เพราะคุณภาพด้วยมาก


วัยที่ 0 สีเขียวตองอ่อน

วัยที่ 1
ลักษณะผล ผลมีสายเลือด (เกิดจุดแต้มหรือประสีม่วงแดง)
เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว แต่ยังไม่เหมาะสมต่อการบริโภค เพราะเนื้อยังติดเปลือก แต่เหมาะต่อการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ผลมังคุดนี้ใช้บริโภคภายใน 4 วันหลังการเก็บเกี่ยว (ณ อุณหภูมิเขตร้อน)


วัยที่ 1 ผลมีสายเลือด

วัยที่ 2
ลักษณะผล ผลมีการเปลี่ยนสีเป็นน้ำแดงเรื่อ ๆ
คุณภาพของผล ผลมีสีน้ำตาลแดงเรื่อ ๆ เกือบทั้งผล ผลในระยะนี้จะต้องทำการเก็บเกี่ยวให้หมด ไม่ควรปล่อยให้ผลติดกับเกินวัยมากกว่านี้


วัยที่ 2 ผลมีการเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลแดงเรื่อ ๆ

วัยที่ 3
ลักษณะผล ผลสีน้ำตาลแดง
คุณภาพของผล ผลระยะนี้อาจจะใช้บริโภคได้แต่เปลือกยังมียางสีเหลืองอยู่บ้าง


วัยที่ 3 ผลสีน้ำตาลแดง

วัยที่ 4
ลักษณะผล ผลมีสีแดง
คุณภาพของผล ระยะนี้ใช้บริโภคได้


วัยที่ 4 ผลมีสีทองแดง

วัยที่ 5
ลักษณะผล ผลมีสีม่วงเข้มหรือม่วงดำ
คุณภาพของผล เป็นระยะที่เหมาะต่อการรับประทานให้มีรสอร่อยมากที่สุด ผลมังคุดวัยนี้จะมีสภาพที่เหมาะสมต่อการรับประทาน อยู่ได้ประมาณ 10 วัน ถ้ามีการเก็บรักษาไว้ ณ อุณหภูมิห้องอย่างถูกต้อง


วัยที่ 5 ผลมีสีม่วงเข้ม

อ้างอิง

  • คู่มือดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด : ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา ห้องปฏิบัติการพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา คู่มือดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุด ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย