เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ปุ๋ยปลอม

การตรวจสอบปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำในการเลือกซื้อปุ๋ย ในการเลือกซื้อปุ๋ยมีข้อแนะนำดังนี้

 1. ก่อนซื้อควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อตัดสินใจว่า ควรจะซื้อปุ๋ยสูตรใด ตราใด จำนวนเท่าใด
 2. ควรซื้อโดยการรวมกลุ่มกันซื้อโดยตรงจากบริษัทที่ไว้ใจได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานงานให้
 3. หากจำเป็นต้องการซื้อรายย่อย ควรดำเนินการดังนี้
  - บอกสูตร ตรา และจำนวนที่ต้องการแก่ผู้ขาย
  - ตรวจสอบข้อความบนกระสอบปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยชนิดที่ต้องการหรือไม่
  - ตรวจสอบสภาพกระสอบว่าใหม่และเรียบร้อยไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเย็บใหม่
  - ตรวจสอบดูว่าแต่ละกระสอบมีน้ำหนักครบ 50 กิโลกรัมหรือไม่
  - ขอเอกสารกำกับปุ๋ย และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายด้วย

» วิธีเก็บปุ๋ยตัวอย่าง
» การตรวจสอบปุ๋ยในห้องปฏิบัติการ
» โทษของการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย