เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ

อาหารบางประเภท เช่น เครื่องเทศ กาแฟ ปลาเค็ม ทุเรียนกวน ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว กลิ่นเหล่านี้สามารถระเหยทำให้กลิ่นหายไป หรืออาจดูดกลิ่นจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตัว ทำให้มีกลิ่นอับไม่น่ารับประทาน หรือมีกลิ่นแรงจนทำให้ก่อความรบกวนแก่บุคคลข้างเคียง ภาชนะบรรจุที่ใช้จำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่เก็บกลิ่นอาหารไว้ได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้กลิ่นจากภายนอกเข้าไปได้ด้วย เช่น ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกบางชนิดที่มีฝาปิดได้สนิทแน่น

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ

1. ขวดแก้ว ต้องมีฝาที่ปิดสนิท อากาศเข้าออกไม่ได้

2. ถุงพลาสติก ที่ทำจากพลาสติกประกอบกันหลายชั้น (laminated) ซึ่งอาจทำจากพลาสติกประกบกับพลาสติก หรือวัสดุอื่น เช่น แผ่นเปลวอลูมิเนียม กระดาษ เป็นต้น

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย