เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารสด

อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้สด และเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย การเก็บในที่เย็นๆ เช่น ในตู้เย็น จะช่วยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารนั้น อาหารสดแต่ละชนิดมีลักษณะและมีความต้องการด้านการบรรจุแตกต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการบรรจุผักผลไม้สด

คุณสมบัติของภาชนะที่ใช้บรรจุผักผลไม้สด

1. การยอมให้อากาศเข้าออกง่ายพอควร ผักผลไม้เป็นสิ่งมีชีวิตจึงยังคงหายใจอยู่ตลอดเวลา ภาชนะบรรจุจึงควรยอมให้อากาศระบายออกไปได้ มิฉะนั้นอาจเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจุ ทำให้ผักผลไม้สดเสื่อมคุณภาพได้

2. การยอมให้ไอน้ำผ่านเข้าออกได้สะดวก ภาชนะบรรจุควรระบายไอน้ำออกได้ เพราะผักผลไม้สดจะคายน้ำตลอดเวลา เกิดการสะสมความชื้นทำให้เชื้อราเกิดขึ้นได้

3. ความทนทานต่อความเย็น เมื่อได้รับความเย็นภาชนะบรรจุไม่กรอบหรือแตกหักง่าย

4. ความแข็งแรงสามารถรับแรงกดทับได้ ผักผลไม้สดมักมีเนื้อนิ่ม บอบช้ำง่าย ภาชนะบรรจุจึงควรรับแรงกดทับเมื่อมีการเรียงซ้อนได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารสด

1. ถาดห่อด้วยฟิล์มพลาสติก

  • ถาด ถาดส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกๆ ที่ นิยม คือ โพลิสไตรีน โฟมหรือจะทำจากกระดาษแข็งเคลือบไขก็ได้
  • ฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มถาด อาจใช้โพลิเอทิลีน (polyethylene) หรือโพลิโพรพิลีน(polypropylene) ทั้งนี้ ต้องเจาะรูที่ฟิล์มเพื่อระบายน้ำที่ระเหยออกมาให้แก่อาหารที่บรรจุ หรืออาจจะใช้ โพลิไวนิลคลอไร่ด์ (polyvinylchloride)ชนิดยืดรัด (cling film) ก็ได้

2. ถุงพลาสติกใส ที่นิยมที่สุดคือ โพลิเอทิลีน และควรเจาะรูถุงพลาสติก เพื่อระบายน้ำที่ระเหยออกมาจากอาหารที่ห่อหุ้ม

3. กล่องกระดาษ กล่องกระดาษแข็งที่ใช้มีทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องที่ทำจากกระดาษแข็งบางชนิดเจาะเป็นช่องให้เห็นภายในด้วย

4. กล่องกระดาษลูกฟูก มักใช้เป็นภาชนะบรรจุสำหรับการขนส่ง เพราะสามารถบรรจุได้ในปริมาณมาก ควรเลือกใช้กล่องที่มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดเมื่อวางซ้อนได้ผักผลไม้บางประเภทที่ต้องการการระบายอากาศและน้ำ ต้องใช้กล่องที่มีการเจาะรูที่ผนังกล่อง

5. ตะกร้าพลาสติก เป็นภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งที่นิยมใช้หมุนเวียน (ใช้ได้หลายครั้ง)ภายในประเทศ ระหว่างสวนกับตลาดขนส่ง มีความแข็งแรงและสามารถระบายอากาศและน้ำได้ดี บางชนิดมีฝาปิด บางชนิดมีลวดที่ปากตะกร้าเพื่อการเรียงซ้อนตะกร้า

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย