เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารแช่แข็ง

การแช่แข็งเป็นขบวนการที่ทำให้ส่วนที่เป็นน้ำในอาหารแข็งตัวเป็นน้ำแข็ง อันจะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้

คุณสมบัติของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารแช่แข็ง

1. ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ อาหารแช่แข็งต้องอยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำมากคือ ประมาณ -18 องศาเซลเซียส

2. ความทนทานต่อความร้อนสูง อาหารแช่แข็งบางชนิดผู้บริโภคสามารถอุ่น หรืออบด้วยความร้อน แล้วรับประทานในภาชนะบรรจุได้ในกรณีเช่นนี้ ภาชนะบรรจุได้ในกรณีเช่นนี้ ภาชนะบรรจุจะต้องทนต่อความร้อนสูงได้ด้วย

3. การป้องกันการสูญเสียความชื้น ระหว่างเก็บรักษา ในตู้แช่แข็ง น้ำแข็งอาจระเหิดกลายเป็นไอน้ำ ซึ่งทำให้อาหารแช่แข็ง มีผิวหน้าแห้ง และลักษณะเนื้อสัมผัสเสียไป (freezer burn)

4. ความสามารถกันน้ำได้

5. ความแข็งแรง มีความแข็งแรงพอสมควร อาหารส่วนแหลมคมของผลึกน้ำแข็งอาจแทงภาชนะบรรจุแตกได้

6. การป้องกันแสง ภาชนะควรทึบแสงทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะแสงจะเร่งการเปลี่ยนสีและปฎิกิริยาเคมีในเนื้ออาหารได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารแช่แข็ง

1. ถุงพลาสติกทำจากโพลิเอทิลีนและถาดโฟม ถ้าเป็นภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีก นิยมใช้ถุงพลาสติกทำจากโพลิเอทิลีน (PE) หรือถาดพลาสติก เช่น ถาดโฟม

2. กล่องหรือถ้วยทำด้วยกระดาษแข็งเคลือบไขหรือพลาสติก ด้านนอกของกล่องกระดาษห่อด้วยกระดาษเคลือบไข พลาสติก หรือแผ่นเปลวอลูมิเนียม เช่น กุ้งแช่แข็ง ขนมอบแช่แข็ง

3. ถาดทำจากโฟมหรือแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งจะใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง เช่น อาหารแช่แข็งที่ปรุงสำเร็จแล้ว ซึ่งจะถูกอุ่นและรับประทานในถาดอลูมิเนียม (T.V.dinner)

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย